KULTIVÁTOR MS06 s příslušenstvím

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 DD 14/19-23
Nejnižší podání 7.500 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 46

Nejvyšší podání

9b59ee0b
12.450 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
9b59ee0b 12.450 Kč 12.11.2019 10:30:31.504202
47e4ebb4 12.400 Kč 12.11.2019 10:26:22.427110
9b59ee0b 11.900 Kč 12.11.2019 10:24:36.246239
8f54aed7 11.850 Kč 12.11.2019 10:18:08.929494
9b59ee0b 11.800 Kč 12.11.2019 10:13:23.579054
16865ed3 11.750 Kč 12.11.2019 10:06:16.782998
5c4f6ba3 11.700 Kč 12.11.2019 10:05:53.274312
16865ed3 11.650 Kč 12.11.2019 10:05:42.335460
5c4f6ba3 8.650 Kč 12.11.2019 10:05:37.614163
9b59ee0b 8.600 Kč 12.11.2019 10:05:31.727013
5c4f6ba3 8.550 Kč 12.11.2019 10:05:24.354400
9b59ee0b 8.500 Kč 12.11.2019 10:05:19.520215
87d6eb51 8.450 Kč 12.11.2019 10:05:14.661455
f2587ed6 8.400 Kč 12.11.2019 10:04:20.194243
9b59ee0b 8.350 Kč 12.11.2019 10:03:26.666850
f2587ed6 8.250 Kč 12.11.2019 10:03:10.075733
16865ed3 8.200 Kč 12.11.2019 10:03:02.891974
942d8019 7.700 Kč 12.11.2019 10:02:55.907812
9b59ee0b 7.650 Kč 12.11.2019 10:02:50.481159
f2587ed6 7.600 Kč 12.11.2019 10:02:31.634150
9b59ee0b 7.550 Kč 12.11.2019 10:02:18.796469
5c4f6ba3 7.500 Kč 12.11.2019 10:02:08.622461

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby030 DD 14/19-23
Začátek dražby12.11.2019 10:00
Konec dražby12.11.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání7.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)22.500 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený
u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1419023,
a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se
považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 7.11.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace