Soubor movitých věcí: Pila elektrická 1800W, Tlakový postřikovač 16l (nové)

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 DD 14/19-25
Nejnižší podání 800 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 25

Nejvyšší podání

135f92bb
1.750 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
135f92bb 1.750 Kč 12.11.2019 10:30:51.749383
39d5ba64 1.700 Kč 12.11.2019 10:29:29.955977
5aa55c34 1.650 Kč 12.11.2019 10:25:46.547204
39d5ba64 1.600 Kč 12.11.2019 10:18:19.153332
5aa55c34 1.550 Kč 12.11.2019 10:12:44.846124
c6a6bf6b 1.500 Kč 12.11.2019 10:09:34.888358
5aa55c34 1.450 Kč 12.11.2019 10:07:11.262569
135f92bb 1.400 Kč 12.11.2019 10:06:54.924339
5aa55c34 1.350 Kč 12.11.2019 10:05:18.781403
135f92bb 1.300 Kč 12.11.2019 10:05:10.722548
5aa55c34 1.250 Kč 12.11.2019 10:04:56.865523
c6a6bf6b 1.200 Kč 12.11.2019 10:04:47.864664
5aa55c34 1.150 Kč 12.11.2019 10:04:33.029481
6f9dba6b 1.100 Kč 12.11.2019 10:04:12.053488
5aa55c34 1.050 Kč 12.11.2019 10:03:58.254790
c6a6bf6b 1.000 Kč 12.11.2019 10:03:40.564103
5aa55c34 950 Kč 12.11.2019 10:01:47.395734
ae9487ce 900 Kč 12.11.2019 10:01:41.238610
6f9dba6b 850 Kč 12.11.2019 10:01:33.913821
5aa55c34 800 Kč 12.11.2019 10:00:57.320461

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby030 DD 14/19-25
Začátek dražby12.11.2019 10:00
Konec dražby12.11.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání800 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.400 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedenýu České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1419025,a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 7.11.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnína Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace