Dražba podílu 1/2 pozemků v k.ú. Křinice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 074 EX 12748/07-122
Nejnižší podání 118.667 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

0c7c1911
118.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
0c7c1911 118.667 Kč 6.11.2019 13:01:30.223529

KrajKrálovéhradecký kraj
OkresNáchod
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby074 EX 12748/07-122
Začátek dražby06.11.2019 13:00
Konec dražby06.11.2019 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, David Koncz, Mgr.
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Pavel Singer
telefon: +420 355 318 111,
pavel.singer@eucheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání118.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)178.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota25.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010003/5500
Variabilní symbol200712748
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na souboru sousedících pozemků nepravidelných tvarů. Příslušenství věcí nemovitých tvoří skleník, fóliovník, dřevěná bouda a bazén. Součástí věcí nemovitých jsou porosty a zpevněné plochy.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do zahájení dražebního jednání přihlásili svoji pohledávku následující věřitelé:

 

  1. Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň – město, se sídlem Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň, s pohledávkou ve výši 7 865,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 108 a 124 spisu.

  2. JUDr. Ivo Luhan, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 1 se sídlem Karlovo náměstí 17, 120 00 Praha 2, s pohledávkou ve výši 7 865,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 123 spisu.

  3. JUDr. Vladimír Plášil, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 7 se sídlem Jankovcova 13, 170 00 Praha 7, s pohledávkou ve výši 8 107,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 125 spisu.

  4. innogy Energie, s.r.o. se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, IČ 49903209, práv. zast. Mgr. Kamilem Stypou, advokátem, CESTR & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o. adresa pro doručování: Varenská Office Center, Varenská 51/2723, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, s pohledávkou ve výši 15 556,05 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 127 spisu.

  5. JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor, Exekutorský úřad Přerov se sídlem Komenského 38, 750 02 Přerov, s pohledávkou ve výši 7 153,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 130 spisu.

  6. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ: 47114304 se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, s pohledávkou ve výši 216 596,00 Kč vč. přísl., přihláška je založena na č.l. 131 spisu.

  7. Slavia pojišťovna a.s., se sídlem Revoluční 1/655, Praha 1, IČ: 601 97 501, zastoupena Mgr. Bernardem Urbanem, advokátem se sídlem Lanškroun, Pivovarské nám. 557, PSČ 563 01, s pohledávkou ve výši 5 857,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 133 spisu.Věcná břemena

- věcné břemeno ve prospěch nemovitosti neevidované v katastru strpět vstup na pozemky za účelem oprav a údržby melioračních děl po dobu jejich existence s právními účinky na všechny další vlastníky na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu PÚ-3973/1992 ze dne 06.01.1993, zapsané na listu vlastnictví č. 296, pro katastrální území a obec Křinice a okres Náchod, sp. zn. POLVZ:33/1997; Z7100033/1997-605, když povinnost vyplývající z tohoto věcného břemene vyplývá pro vlastníka pozemku parc.č. 95/4, katastrální území Křinice. Práva a závady, které prodejem v dražbě nezanikají: - věcné břemeno ve prospěch nemovitosti neevidované v katastru strpět vstup na pozemky za účelem oprav a údržby melioračních děl po dobu jejich existence s právními účinky na všechny další vlastníky na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu PÚ-3973/1992 ze dne 06.01.1993, zapsané na listu vlastnictví č. 296, pro katastrální území a obec Křinice a okres Náchod, sp. zn. POLVZ:33/1997; Z7100033/1997-605, když povinnost vyplývající z tohoto věcného břemene vyplývá pro vlastníka pozemku parc.č. 95/4, katastrální území Křinice.


Uplatnění předkupního práva

Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo, ani právo, které nepřipouští exekuci nebo výkon rozhodnutí (§ 267 o.s.ř.). Na to vyhlášeno usnesení: „Předkupní právo k draženým věcem nemovitým nebylo prokázáno.“ Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 336e odst. 3 o.s.ř.).


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

50°34'13.17"N 16°19'19.98"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace