Podíl o velikosti 1/24 na zastavěném pozemku v městě Hostinné

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 158 EX 439 / 15 - 44
Nejnižší podání 3.467 Kč
Minimální příhoz 100 Kč
Počet účastníků 8
Počet podání 54

Nejvyšší podání

534a4e62
38.567 Kč

Podání námitek

Každý z účastníků dražby a povinný má právo ve stanoveném čase podat k dražbě námitky proti udělení příklepu.

Uživatel Námitka / Reakce dražebníka
300b9b37

5.11.2019 11:41:00: Dražba z popisu vyznívá pro veřejnost jako podíl včetně nemovitosti, dražil se však pouze takřka bezcenný pozemek. Jsem spoluvlastníkem jak pozemku tak nemovitosti. Bylo by vhodné zkonzultovat s aktuálním výhercem, zda si je jist, co konkrétně vydražil.

5.11.2019 12:38:16: V popisu dražby je jednoznačně uvedeno, že předmětem dražby je "podíl o velikosti 1/24 na zastavěném pozemku v městě Hostinné." Dále soudní exekutor uvádí, že i ve znaleckém posudku, který je zveřejněn přímo u této konkrétní dražby, je uvedeno, že předmětem je: "Pozemky, spoluvl. podíl id. 1/24 - pozemek st.p.č. 20, vše v k.ú. a obci Hostinné, zapsané na LV č. 1907, vedené u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Trutnov." Ve znaleckém posudku je dále několikrát explicitně uvedeno (a ke zvýraznění bylo použito tučné písmo), že se jedná o "spoluvl. podíl id. 1/24 - pozemku situovaném v historickém centru obce, zastavěném stavbou pro bydlení jiných vlastníků." S ohledem na výše uvedené skutečnosti považuje soudní exekutor námitku dražitele za nedůvodnou, a proto udělil příklep dražiteli, který učinil nejvyšší podání. Dražiteli, který podal námitku proti příklepu, bude vrácena zaplacená jistota až po právní moci usnesení o příklepu (ust. § 338x odst. 5 o.s.ř.).


Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
534a4e62 38.567 Kč 5.11.2019 11:32:15.377081
0e957317 38.467 Kč 5.11.2019 11:32:01.706626
534a4e62 38.367 Kč 5.11.2019 11:31:41.531786
0e957317 38.267 Kč 5.11.2019 11:30:22.960999
534a4e62 38.167 Kč 5.11.2019 11:29:23.385524
0e957317 38.067 Kč 5.11.2019 11:29:09.451835
534a4e62 37.967 Kč 5.11.2019 11:24:46.836606
0e957317 37.467 Kč 5.11.2019 11:24:30.727424
534a4e62 37.367 Kč 5.11.2019 11:23:35.814170
0e957317 37.267 Kč 5.11.2019 11:23:12.788237
534a4e62 37.167 Kč 5.11.2019 11:22:09.514992
0e957317 37.067 Kč 5.11.2019 11:17:14.235696
534a4e62 27.067 Kč 5.11.2019 11:16:21.733716
0e957317 26.967 Kč 5.11.2019 11:15:28.849187
534a4e62 26.867 Kč 5.11.2019 11:13:59.241471
0e957317 26.767 Kč 5.11.2019 11:13:42.370189
534a4e62 26.667 Kč 5.11.2019 11:09:32.011131
0e957317 26.567 Kč 5.11.2019 11:05:37.564721
534a4e62 26.467 Kč 5.11.2019 11:04:58.003280
0e957317 26.367 Kč 5.11.2019 11:04:45.516108
534a4e62 26.267 Kč 5.11.2019 11:00:14.111062
300b9b37 [priorita 1] 26.167 Kč 5.11.2019 10:57:06.698887
0e957317 26.067 Kč 5.11.2019 10:55:36.696561
534a4e62 25.967 Kč 5.11.2019 10:55:16.646256
300b9b37 [priorita 1] 25.867 Kč 5.11.2019 10:50:22.633424
f9765eb8 21.867 Kč 5.11.2019 10:45:41.887809
534a4e62 20.867 Kč 5.11.2019 10:45:20.514251
f9765eb8 20.767 Kč 5.11.2019 10:45:16.224604
534a4e62 20.667 Kč 5.11.2019 10:40:28.821228
0e957317 20.567 Kč 5.11.2019 10:38:02.754983
300b9b37 [priorita 1] 20.467 Kč 5.11.2019 10:37:08.045656
f9765eb8 15.467 Kč 5.11.2019 10:35:46.710433
300b9b37 [priorita 1] 14.467 Kč 5.11.2019 10:35:32.004172
f9765eb8 12.467 Kč 5.11.2019 10:35:25.048966
300b9b37 [priorita 1] 11.467 Kč 5.11.2019 10:35:09.715968
534a4e62 11.467 Kč 5.11.2019 10:35:05.434076
300b9b37 [priorita 1] 11.367 Kč 5.11.2019 10:30:56.530995
f9765eb8 11.267 Kč 5.11.2019 10:30:45.790335
300b9b37 [priorita 1] 10.267 Kč 5.11.2019 10:27:48.050522
534a4e62 10.167 Kč 5.11.2019 10:27:41.447024
300b9b37 [priorita 1] 10.067 Kč 5.11.2019 10:25:24.322899
534a4e62 9.967 Kč 5.11.2019 10:25:07.404921
300b9b37 [priorita 1] 9.867 Kč 5.11.2019 10:21:19.616004
0e957317 9.767 Kč 5.11.2019 10:18:58.637722
0e957317 4.767 Kč 5.11.2019 10:18:48.089932
f9765eb8 4.667 Kč 5.11.2019 10:18:31.965203
0e957317 4.167 Kč 5.11.2019 10:17:34.125187
300b9b37 [priorita 1] 4.067 Kč 5.11.2019 10:12:35.737874
0e957317 3.967 Kč 5.11.2019 9:59:28.748618
300b9b37 [priorita 1] 3.867 Kč 5.11.2019 9:59:17.953610
0e957317 3.767 Kč 5.11.2019 9:55:48.259276
300b9b37 [priorita 1] 3.667 Kč 5.11.2019 9:32:10.488286
4a7a01e5 3.567 Kč 5.11.2019 9:31:44.487577
300b9b37 [priorita 1] 3.467 Kč 5.11.2019 9:30:03.511336

KrajKrálovéhradecký kraj
OkresTrutnov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby158 EX 439 / 15 - 44
Začátek dražby05.11.2019 09:30
Konec dražby05.11.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Trutnov, JUDr. Jan Bohutínský
Ječná 479, 541 03 Trutnov 3

Kontaktní osoba

Dražební oddělení
telefon: 499 841 570, mobil: 734 230 293
admin@exekutor-trutnov.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Úterý08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Středa08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Čtvrtek08:30 - 11:3013:00 - 15:00

Nejnižší podání3.467 Kč
Výsledná cena (odhadní)5.200 Kč
Minimální výše příhozu100 Kč
Dražební jistota1.000 Kč
Bankovní účet dražebníka3238223339/0800
Variabilní symbol43915
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražený pozemek je situován v historickém centru obce, ve vzdálenosti cca. 20 m od náměstí, v okolní zástavbě historických řadových domů. Pozemek je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 905/6 ve vlastnictví obce a je zastavěný stavbou pro bydlení čp. 16  (řadovou zástavbou v památkové zóně).


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hostinné

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace