Dražba společného dvora zámku Starosedlský Hrádek okres Příbram

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 189 EX 32/18-105
Nejnižší podání 21.013 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 6
Počet podání 80

Nejvyšší podání

43938ee0
414.111 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
43938ee0 414.111 Kč 6.11.2019 11:43:02.979321
b5e5c63b 413.111 Kč 6.11.2019 11:42:26.593691
43938ee0 412.111 Kč 6.11.2019 11:42:05.241292
b5e5c63b 411.111 Kč 6.11.2019 11:42:00.180829
43938ee0 408.573 Kč 6.11.2019 11:37:01.509155
b5e5c63b 407.573 Kč 6.11.2019 11:36:08.896001
43938ee0 406.573 Kč 6.11.2019 11:36:01.337258
b5e5c63b 405.573 Kč 6.11.2019 11:35:48.873917
43938ee0 404.573 Kč 6.11.2019 11:35:27.996061
b5e5c63b 403.573 Kč 6.11.2019 11:35:06.925411
43938ee0 402.573 Kč 6.11.2019 11:31:27.218998
b5e5c63b 401.573 Kč 6.11.2019 11:31:05.149244
43938ee0 382.573 Kč 6.11.2019 11:26:33.935303
b5e5c63b 381.573 Kč 6.11.2019 11:26:20.204824
43938ee0 380.573 Kč 6.11.2019 11:21:21.812281
b5e5c63b 379.573 Kč 6.11.2019 11:19:50.955791
43938ee0 378.573 Kč 6.11.2019 11:19:43.945602
b5e5c63b 377.573 Kč 6.11.2019 11:19:22.309664
43938ee0 376.573 Kč 6.11.2019 11:16:59.216860
b5e5c63b 375.573 Kč 6.11.2019 11:14:02.552767
43938ee0 374.573 Kč 6.11.2019 11:12:43.491585
b5e5c63b 373.573 Kč 6.11.2019 11:12:37.540053
43938ee0 318.573 Kč 6.11.2019 11:09:00.551125
b5e5c63b 317.573 Kč 6.11.2019 11:08:54.556560
43938ee0 316.573 Kč 6.11.2019 11:08:03.010194
b5e5c63b 315.573 Kč 6.11.2019 11:07:54.511295
43938ee0 314.573 Kč 6.11.2019 11:04:53.134116
b5e5c63b 313.573 Kč 6.11.2019 11:04:40.953517
43938ee0 312.573 Kč 6.11.2019 11:03:22.503030
b5e5c63b 311.573 Kč 6.11.2019 11:02:48.902766
43938ee0 310.573 Kč 6.11.2019 10:59:09.197825
b5e5c63b 309.573 Kč 6.11.2019 10:58:53.551845
43938ee0 308.573 Kč 6.11.2019 10:58:44.690900
b5e5c63b 307.573 Kč 6.11.2019 10:58:30.452452
43938ee0 306.573 Kč 6.11.2019 10:54:48.721919
b5e5c63b 305.573 Kč 6.11.2019 10:54:42.874817
43938ee0 304.573 Kč 6.11.2019 10:51:00.503521
b5e5c63b 303.573 Kč 6.11.2019 10:50:47.876550
43938ee0 302.573 Kč 6.11.2019 10:50:41.031960
b5e5c63b 301.573 Kč 6.11.2019 10:50:33.584844
43938ee0 300.573 Kč 6.11.2019 10:50:14.921610
b5e5c63b 299.573 Kč 6.11.2019 10:50:08.036068
43938ee0 229.573 Kč 6.11.2019 10:46:21.136512
b5e5c63b 228.573 Kč 6.11.2019 10:46:17.218213
43938ee0 227.573 Kč 6.11.2019 10:46:12.367808
b5e5c63b 226.573 Kč 6.11.2019 10:46:08.597797
43938ee0 225.573 Kč 6.11.2019 10:46:01.373373
b5e5c63b 224.573 Kč 6.11.2019 10:45:57.683607
43938ee0 223.573 Kč 6.11.2019 10:45:52.141507
b5e5c63b 222.573 Kč 6.11.2019 10:45:47.780403
43938ee0 221.573 Kč 6.11.2019 10:45:43.630169
b5e5c63b 220.573 Kč 6.11.2019 10:45:25.218167
43938ee0 219.573 Kč 6.11.2019 10:42:31.061000
b5e5c63b 218.573 Kč 6.11.2019 10:42:25.418875
43938ee0 217.573 Kč 6.11.2019 10:38:00.533240
b5e5c63b 216.573 Kč 6.11.2019 10:37:46.428192
43938ee0 215.573 Kč 6.11.2019 10:36:22.274161
b5e5c63b 214.573 Kč 6.11.2019 10:35:49.172195
43938ee0 213.573 Kč 6.11.2019 10:33:59.059698
b5e5c63b 212.573 Kč 6.11.2019 10:33:51.317376
43938ee0 211.573 Kč 6.11.2019 10:30:17.376427
b5e5c63b 210.573 Kč 6.11.2019 10:30:04.935902
43938ee0 174.013 Kč 6.11.2019 10:25:41.910278
b5e5c63b 173.013 Kč 6.11.2019 10:25:27.046508
43938ee0 53.013 Kč 6.11.2019 10:21:05.884914
b5e5c63b 52.013 Kč 6.11.2019 10:21:00.550541
43938ee0 51.013 Kč 6.11.2019 10:16:52.988881
b5e5c63b 50.013 Kč 6.11.2019 10:16:38.616549
43938ee0 32.013 Kč 6.11.2019 10:14:17.683380
b5e5c63b 31.013 Kč 6.11.2019 10:14:10.114081
43938ee0 30.013 Kč 6.11.2019 10:06:02.562740
036c1e0f 29.013 Kč 6.11.2019 10:04:51.729449
2b6d3e7f 28.013 Kč 6.11.2019 10:04:25.093211
036c1e0f 27.013 Kč 6.11.2019 10:04:06.659249
2b6d3e7f 26.013 Kč 6.11.2019 10:03:06.148090
036c1e0f 25.013 Kč 6.11.2019 10:02:22.934584
2b6d3e7f 24.013 Kč 6.11.2019 10:02:05.153567
036c1e0f 23.013 Kč 6.11.2019 10:01:58.440324
43938ee0 22.013 Kč 6.11.2019 10:01:17.956171
2b6d3e7f 21.013 Kč 6.11.2019 10:01:14.023953

KrajStředočeský kraj
OkresPříbram
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby189 EX 32/18-105
Začátek dražby06.11.2019 10:00
Konec dražby06.11.2019 10:15

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan
Školská 38, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba

JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan
telefon: +420 277 277 920,
leskovjan@eupraha4.cz
Soudní exekutor

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 12:0013:00 - 17:00
Středa09:00 - 12:0013:00 - 17:00

Nejnižší podání21.013 Kč
Výsledná cena (odhadní)34.520 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4200477223/6800
Variabilní symbol32218
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o společný dvůr zámku Starosedlský Hrádek. Tento barokní zámek, který byl vybudován v místě původní tvrze ze 14. Století, byl současným majitelem přebudován na hotelový komplex, který stojí na okraji obce Starosedlský Hrádek, na břehu Hradeckého rybníka. Celý areál zámku je dopravně dostupný osobním automobilem, parkovací možnosti jsou však minimální. Areál se skládá ze stavby hlavní, tedy barokního zámku, rozšířeného o nově vybudovanou část, dále dvou objektů, původně sloužících jako hospodářské objekty a sýpky, samostatnou stavbou v komplexu je zámecká kaple.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°34'41.47"N 14°0'15.02"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace