Dražba orné půdy v k.ú. Třebíč

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 169EX 218/11-190
Nejnižší podání 60.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 8
Počet podání 27

Nejvyšší podání

deff5a2f
170.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
deff5a2f 170.000 Kč 7.11.2019 11:51:13.242717
5e5d1ef2 162.000 Kč 7.11.2019 11:49:19.388569
deff5a2f 160.000 Kč 7.11.2019 11:44:25.623909
5e5d1ef2 142.000 Kč 7.11.2019 11:42:21.182562
deff5a2f 140.000 Kč 7.11.2019 11:39:31.918443
5e5d1ef2 132.000 Kč 7.11.2019 11:36:55.869575
deff5a2f 130.000 Kč 7.11.2019 11:36:16.410721
5e5d1ef2 122.000 Kč 7.11.2019 11:33:54.748027
deff5a2f 120.000 Kč 7.11.2019 11:32:48.277317
5e5d1ef2 114.000 Kč 7.11.2019 11:30:14.774823
717e682c 112.000 Kč 7.11.2019 11:30:06.898861
5e5d1ef2 110.000 Kč 7.11.2019 11:29:57.710624
717e682c 108.000 Kč 7.11.2019 11:29:50.426180
5e5d1ef2 106.000 Kč 7.11.2019 11:29:42.469845
717e682c 104.000 Kč 7.11.2019 11:29:34.217240
5e5d1ef2 102.000 Kč 7.11.2019 11:29:20.744048
deff5a2f 100.000 Kč 7.11.2019 11:29:12.949918
5e5d1ef2 92.000 Kč 7.11.2019 11:26:30.547464
deff5a2f 90.000 Kč 7.11.2019 11:24:28.811043
5e5d1ef2 82.000 Kč 7.11.2019 11:22:40.232021
deff5a2f 80.000 Kč 7.11.2019 10:59:07.852818
1fe507c4 70.000 Kč 7.11.2019 10:55:05.408828
717e682c 68.000 Kč 7.11.2019 10:54:26.781391
2c830389 66.000 Kč 7.11.2019 10:45:54.317357
1fe507c4 64.000 Kč 7.11.2019 10:39:41.854047
5e5d1ef2 62.000 Kč 7.11.2019 10:33:24.423498
dea2be35 60.000 Kč 7.11.2019 10:31:44.555057

KrajVysočina
OkresTřebíč
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby169EX 218/11-190
Začátek dražby07.11.2019 10:30
Konec dražby07.11.2019 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - město, Lucie Valentová, Mgr.
Cejl 494/25, 602 00 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Jakub Vymětalík
telefon: +420 545 214 443, mobil: +420 775 169 136
podatelna@exekutor-brno.eu

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Středa08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání60.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)90.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka246132257/0300
Variabilní symbol218115555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o pozemek parc.č. 1565/81 – orná půda včetně součástí a příslušenství v kat. úz. a obci Kralice nad Oslavou, okres Třebíč, podle stavu ke dni 10.7.2018. Nemovitosti jsou zapsány na LV č. 102 pro k.ú. Kralice nad Oslavou a obec Kralice nad Oslavou u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, KP Třebíč. Oceňovaný pozemek je mimo zastavěné území obce Kralice nad Oslavou, je součástí zemědělsky obhospodařovaných pozemků ve větších celcích, cca 1,8 km vzdušnou čarou jihozápadně od centra obce. Pozemek je ve zvlněné krajině, přístup je omezený polními cestami. Obec Kralice nad Oslavou je v okrese Třebíč, pověrou obcí s rozšířenou působností je město Náměšť nad Oslavou. Obec Kralice nad Oslavou se rozkládá cca 4 km východně od centra Náměště nad Oslavou při silnici I.tř.č. 23 Náměšť nad Oslavou – Rosice, Třebíč je cca 25 km západně. Kralice nad oslavou jsou dopravně dostupné po silnici I.t.ř.č. 23, v obci je také železnice. Na území tohoto malého města žije trvale zhruba 1000 obyvatel. Z hlediska občanské vybavenosti je v obci k dispozici MŠ, základní škola nižšího stupně. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hřiště a další sportoviště. Dále bychom v obci našli knihovnu, kino, kostel a hřbitov, v obci má ordinaci několik lékařů. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci, kanalizaci i veřejný vodovod. Z hlediska pracovních příležitostí je nabídka v místě omezená, za prací se dojíždí do okolních měst.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) oprávněný: Prof. Ing. Bořivoj Groda, DrSc., nar. 06.06.1945, bytem Ryšánkova 1278/5, 613 00 Brno, práv. zast. JUDr. Ing. Pavle, Schreiberem, advokátem, přihlášená pohledávka ve výši 76.620,- Kč;

2) Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště v Třebíči, se sídlem Žerotínovo nám. 17/1, 674 01 Třebíč, přihlášená pohledávka ve výši 2.226,86 Kč;

3) Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno I, se sídlem Příkop 25, 604 23 Brno, přihlášená pohledávka ve výši 65.804,90 Kč;

4) Městská správa sociálního zabezpečení Brno, IČ 00006963, se sídlem Veveří 5, 660 20 Brno, přihlášená pohledávka ve výši 343.237,- Kč;

5) Okresní správa sociálního zabezpečení Brno-venkov, se sídlem Ryšánkova 1278/5, 613 00 Brno, přihlášená pohledávka ve výši 17.254,- Kč;

6) ALFA - OMEGA - FINANCE s.r.o., IČ: 27690202, se sídlem Řeznická 1, 602 00 Brno, práv. zast. JUDr. Milanem Zábržem, advokátem, přihlášená pohledávka ve výši 100.728,27 Kč;

7) O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, práv, zast. JUDr. Janou Kubištovou, CSc., advokátkou, přihlášená pohledávka ve výši 34.022,01 Kč;

8) CP Inkaso s.r.o., IČ 29027241, se sídlem Opletalova 1603/57, 110 00 Praha, práv. zast. Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem, přihlášená pohledávka ve výši 11.128,05 Kč;

9) CP Inkaso s.r.o., IČ 29027241, se sídlem Opletalova 1603/57, 110 00 Praha, práv. zast. Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem, přihlášená pohledávka ve výši 17.759,93 Kč;

10) Exekutorský úřad Zlín, JUDr. Jana Jarková, soudní exekutor, se sídlem 2. května 2384, 760 01 Zlín, přihlášená pohledávka ve výši 7.865,- Kč;

11) O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, práv, zast. JUDr. Janou Kubištovou, CSc., advokátkou, přihlášená pohledávka ve výši 9.763,68 Kč;

12) Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1, práv. zast. JUDr. Lubomírem Procházkou, advokátem, přihlášená pohledávka ve výši 114.305,29 Kč;

13) Kooperativa, pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ 47116617, se sídlem Templová 747, 110 00 Praha 1, práv. zast. JUDr. Petrem Gallatem, advokátem, přihlášená pohledávka ve výši 17.530,10 Kč;

14) WLG Invest a.s., IČ 26289636, se sídlem Zarámí 4077, 760 40 Zlín, práv. zast. JUDr. Petrem Gallatem, advokátem, přihlášená pohledávka ve výši 11.623,- Kč;

15) IFIS investiční fond, a.s., IČ 24316717, se sídlem Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, přihlášená pohledávka ve výši 116.311,85 Kč;

16) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ 41197518 se sídlem Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, přihlášená pohledávka ve výši 782.336,- Kč;

17) Rudolf Novák, nar. 07.06.1953, bytem Malovanská 19, 664 91 Ivančice, přihlášená pohledávka ve výši 71.446,- Kč s příslušenstvím;

18) Exekutorský úřad Zlín, JUDr. Jana Jarková, soudní exekutor, se sídlem 2. května 2384, 760 01 Zlín, přihlášená pohledávka ve výši 7.865,- Kč;

19) CP Inkaso s.r.o., IČ 29027241, se sídlem Opletalova 1603/57, 110 00 Praha, práv. zast. Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem, přihlášená pohledávka ve výši 13.817,19 Kč.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°11'27.19"N 16°10'35.61"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace