Garáž v obci Husinec, okr. Praha-východ

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX24896/14
Nejnižší podání 20.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 8

Nejvyšší podání

3193304f
50.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
3193304f 50.000 Kč 4.12.2019 14:17:22.521944
45a62480 45.000 Kč 4.12.2019 14:12:46.457494
3193304f 42.000 Kč 4.12.2019 14:11:22.136118
45a62480 37.000 Kč 4.12.2019 14:06:48.922816
419055e6 36.000 Kč 4.12.2019 14:02:34.867581
8e70d767 34.333 Kč 4.12.2019 14:01:13.104701
419055e6 33.333 Kč 4.12.2019 13:59:15.495212
45a62480 32.000 Kč 4.12.2019 13:47:03.425276
8e70d767 31.000 Kč 4.12.2019 13:46:07.697746
45a62480 30.000 Kč 4.12.2019 13:34:32.202704
7b2fc1e1 25.000 Kč 4.12.2019 13:32:24.470392
45a62480 24.000 Kč 4.12.2019 13:29:49.736151
8e70d767 23.000 Kč 4.12.2019 13:23:02.742006
45a62480 22.000 Kč 4.12.2019 13:16:52.699825
150b2cf8 21.000 Kč 4.12.2019 13:08:31.878866
7b2fc1e1 20.000 Kč 4.12.2019 13:01:15.846098

KrajStředočeský kraj
OkresPraha-východ
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX24896/14
Začátek dražby04.12.2019 13:00
Konec dražby04.12.2019 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání20.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)30.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota15.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102489614
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 692 - ostatní plocha, v k.ú. Husinec u Řeže, obec Husinec, okres Praha-východ. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že na pozemku se nachází objekt garáž, která není předmětem evidence v katastru nemovitostí. objednavatelem ani povinnou předloženo žádné kolaudační rozhodnutí, či jiné listiny upravující úžívání objektu. Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu. Jedná se o přízemní, plechovanou nepodsklepenou garáž pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný v zastavěné, vnitřní části města Husinec, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné,
zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 313/48 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 313/106 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: OBEC HUSINEC, U Radnice 64, Řež, 25068 Husinec. Dle informací ČSÚ je ve městě Husinec možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že se jedná o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a dle místního šetření cca 40 let. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

203EX24896/14 www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Husinec, okres Praha-východ, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace