1/4 rodinného domu s pozemky v obci Lechovice, okres Znojmo

Do začátku dražby zbývá: 7 dnů 12 hodin 44 minut 59 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 6570/16-97
Nejnižší podání 366.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajJihomoravský kraj
OkresZnojmo
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 6570/16-97
Začátek dražby31.10.2019 13:00
Konec dražby31.10.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání366.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)550.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota40.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1606570097
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům č.p. 23, jako součást p.č. 217/4
Jedná se o samostatně stojící, celopodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími, který je zastřešen plochou střechou. Zboku domu pak těsně přiléhá jednopodlažní garáž (založena na betonových pasech s izolací, svislé konstrukce zděné, zastřešení plochou střechou, strop s rovným podhledem, VPC fasáda, vnitřní omítky vápenné hladké, vrata dřevěná dvoukřídlá, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, krytina plechová, bleskosvod není, okno zdvojené, el. instalace), která není v KN samostatně evidována, je však vymezena v rámci zákresu v katastrální mapě.
Inženýrské sítě – vodovod obecní (vodoměr v šachtě před domem), odkanalizování do veřejného řadu, plynovod také proveden, el. – plastový elektro sloupek se nachází v předzahrádce před domem, třífázový elektroměr (z r. 2017) pak v nice u terasy.
Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo možno ho zjistit při omezeném místním šetření, je uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku.

Stáří, technický stav:
Jak vyplývá z údaje uvedeného na příslušném listu vlastnictví a informací paní Marie Buchtové, tak dům byl kolaudován jako novostavba v roce 1985, stáří domu tedy uvažováno 34 let. Od této doby dle sdělení neproběhly žádné významné rekonstrukce či stavební úpravy, pouze před přibližně 10 lety byl vyměněn plynový kotel (rozvody topení a radiátory původní) a osazen bojler.
Jak bylo zjištěno, tak dům je trvale obydlen, s předpokladem běžné údržby. Stavebně-technický stav domu tak, jak jej lze hodnotit ze stručného sdělení jedné ze spoluvlastníků a z vnější prohlídky je průměrný. O stavu interiéru nebyly zjištěny bližší informace, než jak je uvedeno výše.

Zemědělská stavba bez čp/če, jako součást p.č. 217/5
Jedná se o nepodsklepený, samostatně stojící objekt, který je přízemní a je zastřešen sedlovou střechou – dřevěným krovem s pálenou krytinou. Založení se předpokládá na základových pasech, svislé konstrukce jsou zděné cihelné, stropy nezjištěny, pravděpodobně však dřevěné trámové, omítky vnitřní i vnější vápenné. Informace o dalších konstrukcích či vybavení se nebylo možno zjistit a nebyly tyto ani sděleny paní Buchtovou při místním šetření.

Stáří, technický stav :
Původní stáří objektu nebylo přesně zjištěno, nicméně jedná se o starší objekt, než rodinný dům. Jak bylo také sděleno, tak se jedná o původní hospodářskou budovu, kde se nacházely chlévy, nyní již neslouží pro dobytek, ale pro skladování a také se dle sdělení při místním šetření zde nachází příprava letní kuchyně (ve fázi „hrubé stavby“). Stavebně-technický stav objektu tak, jak jej lze hodnotit z vnější velmi omezené prohlídky, se jeví jako průměrný. O stavu interiéru nebyly zjištěny bližší informace.
Zastavěná plocha stavby činí dle výměry pozemku 45 m2.
Výškové parametry stavby nebylo možno vzhledem k nezpřístupnění dvorní/zahradní části změřit.

Pozemky:
Předmětem ocenění je soubor tří na sebe navazujících pozemků, které tak tvoří jeden funkční celek. Pozemek p.č. 217/4 je rovinatého charakteru, nepravidelného půdorysného tvaru a je zcela zastavěn rodinným domem č.p. 23 s přidruženou přízemní garáží. Pozemek p.č. 217/5 je rovinatého charakteru, obdélníkového půdorysného tvaru a je zcela zastavěn zemědělským objektem bez čp/če. Pozemek p.č. 217/2 je také rovinatého charakteru a nepravidelného půdorysného tvaru, přičemž tento tvoří zahradu k rodinnému domu a nachází se na něm venkovní úpravy a velmi pravděpodobně (alespoň pokud bylo možno zjistit s využitím mapového podkladu) také trvalé porosty (okrasné i ovocné).


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech váznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.): - věcné břemeno zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění kabelového vedení NN a pojistkové skříně dle ZPMZ č. 499 pro E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 28085400 na základě smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZN-014330026516/008 ze dne 1.2.2016


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Lechovice, okres Znojmo, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace