Dražba lesních pozemků zapsaných v k.ú. Pavlovice u Vlašimi, Okr. Benešov, zapsaných na LV 65

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 11503/14-096
Nejnižší podání 150.667 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

045267bf
222.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
045267bf 222.667 Kč 13.11.2019 10:50:55.583855
591e3eb2 219.667 Kč 13.11.2019 10:48:56.916211
045267bf 216.667 Kč 13.11.2019 10:45:40.602730
591e3eb2 213.667 Kč 13.11.2019 10:44:28.305542
045267bf 210.667 Kč 13.11.2019 10:44:00.401662
591e3eb2 207.667 Kč 13.11.2019 10:42:44.557374
045267bf 204.667 Kč 13.11.2019 10:42:29.829245
591e3eb2 201.667 Kč 13.11.2019 10:40:56.973636
045267bf 198.667 Kč 13.11.2019 10:40:24.185186
591e3eb2 195.667 Kč 13.11.2019 10:39:07.008714
045267bf 192.667 Kč 13.11.2019 10:38:23.648380
591e3eb2 189.667 Kč 13.11.2019 10:36:40.030139
045267bf 186.667 Kč 13.11.2019 10:36:22.389332
591e3eb2 183.667 Kč 13.11.2019 10:34:30.844558
045267bf 180.667 Kč 13.11.2019 10:32:59.408843
591e3eb2 177.667 Kč 13.11.2019 10:31:02.461971
045267bf 174.667 Kč 13.11.2019 10:29:49.589968
591e3eb2 171.667 Kč 13.11.2019 10:27:53.886977
045267bf 168.667 Kč 13.11.2019 10:26:39.433606
591e3eb2 165.667 Kč 13.11.2019 10:25:51.634464
045267bf 162.667 Kč 13.11.2019 10:24:20.309153
591e3eb2 159.667 Kč 13.11.2019 10:20:26.817660
045267bf 156.667 Kč 13.11.2019 10:20:06.035892
591e3eb2 153.667 Kč 13.11.2019 10:04:41.815286
045267bf 150.667 Kč 13.11.2019 10:00:12.270289

KrajStředočeský kraj
OkresBenešov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 11503/14-096
Začátek dražby13.11.2019 10:00
Konec dražby13.11.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání150.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)226.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol1150314
Specifický symbol55 + jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,5 km východně od okraje zastavěné části obce Pavlovice. Jedná se o soubor sousedících pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako lesní pozemek o výměře 21 630 m2. Soubor pozemků je na severní straně ohraničený ornou půdou a je součástí okolního lesního porostu. Skrz soubor pozemků vede nezpevněna cest. Na pozemcích se nachází smíšený lesní porost různých druhů starý cca 11 let a na části pozemku parc. č. 766/1 se nachází smíšený lesní porost (smrk, buk) starý cca 33 let. Pozemky jsou svažité k jihozápadní straně. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta se nacházející se na pozemku parc. č. 2497, který je ve vlastnictví obce Pavlovice.

 

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. 


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Pavlovice, okres Benešov

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace