podíl 1/2 trvalé travní porosty k.ú. Hoštice u Volyně a k.ú. Strumkovice nad Volyňkou

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 CD 3/19
Nejnižší podání 110.134 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 29

Nejvyšší podání

75e0646d
138.134 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
75e0646d 138.134 Kč 16.12.2019 14:31:46.602624
94fd27f5 137.134 Kč 16.12.2019 14:31:35.240142
75e0646d 136.134 Kč 16.12.2019 14:30:49.987837
94fd27f5 135.134 Kč 16.12.2019 14:30:42.409922
75e0646d 134.134 Kč 16.12.2019 14:30:34.355741
94fd27f5 133.134 Kč 16.12.2019 14:30:30.609704
75e0646d 132.134 Kč 16.12.2019 14:30:21.872757
94fd27f5 131.134 Kč 16.12.2019 14:30:16.556854
75e0646d 130.134 Kč 16.12.2019 14:30:11.412036
94fd27f5 129.134 Kč 16.12.2019 14:30:07.817635
75e0646d 128.134 Kč 16.12.2019 14:30:02.731962
94fd27f5 127.134 Kč 16.12.2019 14:29:50.778139
75e0646d 126.134 Kč 16.12.2019 14:29:46.756769
94fd27f5 125.134 Kč 16.12.2019 14:29:35.260497
75e0646d 124.134 Kč 16.12.2019 14:29:24.742049
94fd27f5 123.134 Kč 16.12.2019 14:29:18.417962
75e0646d 122.134 Kč 16.12.2019 14:29:06.407732
94fd27f5 121.134 Kč 16.12.2019 14:28:57.634797
75e0646d 120.134 Kč 16.12.2019 14:06:45.325941
94fd27f5 119.134 Kč 16.12.2019 14:06:38.978756
75e0646d 118.134 Kč 16.12.2019 14:06:15.165465
94fd27f5 117.134 Kč 16.12.2019 14:06:05.252736
75e0646d 116.134 Kč 16.12.2019 14:05:39.965191
94fd27f5 115.134 Kč 16.12.2019 14:05:31.086971
75e0646d 114.134 Kč 16.12.2019 14:04:47.157696
94fd27f5 113.134 Kč 16.12.2019 14:04:30.857653
75e0646d 112.134 Kč 16.12.2019 14:03:56.113064
94fd27f5 111.134 Kč 16.12.2019 14:03:49.130331
75e0646d 110.134 Kč 16.12.2019 14:03:30.844753

KrajJihočeský kraj
OkresStrakonice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby121 CD 3/19
Začátek dražby16.12.2019 14:00
Konec dražby16.12.2019 14:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání110.134 Kč
Výsledná cena (odhadní)165.200 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka0741972309/0800
Variabilní symbol77777319
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

podíl 1/2 trvalé travní porosty k.ú. Hoštice u Volyně a k.ú. Strumkovice nad Volyňkou


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hoštice, okres Strakonice, Jihočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace