Dražba RD v obci Lidmaň okres Pelhřimov

Do začátku dražby zbývá: 17 dnů 10 hodin 23 minut 29 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 177 EX 697/18-154
Nejnižší podání 1.050.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajVysočina
OkresPelhřimov
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby177 EX 697/18-154
Začátek dražby05.12.2019 10:00
Konec dražby05.12.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Zlín, Jenerál, Marek, Mgr.
Krátká 4447, 760 01 Zlín

Kontaktní osoba

Jakub Zetík
mobil: 724 305 006
zetik@euzl.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Úterý08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Středa08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Pátek08:00 - 11:0012:00 - 15:00

Nejnižší podání1.050.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.100.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2108578452/2700
Variabilní symbol69718
Specifický symbolRČ nebo IČ
 1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
 2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
 3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o rodinný dům v obci Lidmaň, místní části Lidmaň, posuzovaná budova byla postavená jako fara v roce 1855. Po jejím převodu z církve na fyzickou osobu byl objekt opraven, těsně před dokončením opravy byla stavba před dvěma léty prodána současnému vlastníku. Ten budovu využíval do podzimu 2016, vzhledem k tomu, že v budově chybí funkční systém vytápění, budovu opustil. Chybějící údržba se podepsala na stavu stavby – závada na klempířském prvku způsobuje zatékání srážkových vod na fasádu. Není dokončená dodatečná izolace spodní stavby, lépe řečeno odvodnění základové spáry ze zadní strany budovy, v objektu chybí vytápění. Jedná se o dvoupodlažní, částečně podsklepený volně stojící dům, objekt je zastřešen sedlovou střechou s velkým prostorem nevyužívaného podkroví. Konstrukční řešení stavby: Posuzovaný dům je založen na kamenných základech, izolace proti zemní vlhkosti chybí, stavba je částečně zabezpečená drenáží proti vlivům spodní vody. Konstrukční systém je stěnový, zdivo smíšené včetně kamenného v tloušťce i nad 50 cm, opatřeno vnější i vnitřní omítkou, vnější fasáda je natřená pastelovou barvou s efektní kombinací bílé a žluté. Stropní konstrukce nad sklepem klenby, nad 1. a 2. NP. dřevěné trámové stropy se záklopem. Střešní konstrukci tvoří dřevěný krov, krytina střechy skládaná, keramické tašky, klempířské konstrukce z plechu, hlavice komínů opravené. Vnitřní příčky, které v budově vymezují jednotlivé prostory, jsou taktéž zděné. Nášlapné vrstvy vnitřních prostor tvoří nové dřevěné podlahy, v malém rozsahu je zachována původní kameninová dlažba, v sociálních zázemích dlažby a obklady stěn nové. Výplně otvorů tvoří euro okna, ty jeví známky zanedbané údržby, bylo zjištěno i rozbité sklo. Vstupní dveře dřevěné. Vnitřní dveře pravděpodobně v obkložkových zárubních, křídla na bázi dřevních hmot. Stavba je napojena na elektřinu, je zde možnost napojení na kanalizaci a obecní vodovod, kamenná studna na pozemku nemá vybavení. Vytápění domu chybí, dle slov původního majitele byly v objektu zrenovovány jedny kachlová kamna, etážové elektrické vytápění není provedeno. Ohřev TUV možnost elektrického bojleru, zda je ve stavbě ponechán nebylo možno prověřit. Objekt není napojen na plyn, v obci rozvod plynu chybí.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

 1. Exekutorský úřad Brno, JUDr. Alena Blažková, Ph.D., Konečného nám 2, 61118 Brno, IČ: 66240697, 6655,- Kč v d) k 23.01.2019, vymáháno v 006 EX 543/19
 2. Finanční úřad pro kraj Vysočina - územní pracoviště v Jihlavě, Tolstého 1455/2, 58601 Jihlava, IČ: 72080043, 3323,94 Kč v d) k 12.12.2017, 2822,74 Kč v d) k 30.4.2019
 3. Exekutorský úřad Rokycany, soudní exekutor Mgr. Petr Micka, Pivovarská 257, 33701 Rokycany, IČ: 67967591, 6.655,- Kč v d k 20.02.2019, vymáháno v EX 532/19 pro Komerční banku
 4. Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33/969, 11407 Praha 1, IČ: 45317054, 771.038,74 Kč v d) k 6.2.2019, vymáháno v 181 EX 1405/19, 8 466,40 Kč s přísl. v d) k 20.2.2019, vymáháno v 168 EX 532/2019
 5. E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, IČ: 26078201, 17.779,53 Kč v d) k 23.1.2019, vymáháno v 006 EX 543/19
 6. Vodafone Czech Republic a. s., náměstí Junkových 2808, 15500 Praha 5, IČ: 25788001,  30.573,42 Kč v d) k 31.10.2018, vymáháno v 139 EX 27633/1
 7. ICOM Transport a.s., Jiráskova 1424/78, 58732 Jihlava, IČ: 46346040, 148 207,91 Kč v d), datum neuvedeno, vymáháno v 079 EX 00691/18
 8. Exekutorský úřad Šumperk, Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Masarykovo nám 44/4, 78901 Zábřeh na Moravě, 6.655,- Kč v d) k 31.10.2018, vymáháno v 139EX 27633/18 pro Vodafone Czech RepublicVěcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°22'55.13"N 15°2'7.76"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace