Podíl na bytě 2+1 v obci Milevsko, okr. Písek

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX12826/19
Nejnižší podání 509.580 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

9d170788
509.580 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
9d170788 509.580 Kč 15.1.2020 13:14:24.516263

KrajJihočeský kraj
OkresPísek
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX12826/19
Začátek dražby15.01.2020 13:00
Konec dražby15.01.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání509.580 Kč
Výsledná cena (odhadní)764.370 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota130.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101282619
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 nemovité věci - jednotky č. 623/7 v budově č.p. 623, příslušející k části obce Milevsko, na pozemku p.č. St. 606/1, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 103/822; a dále ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/16 pozemku p.č. St. 606/2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví č. 3719, č. 3292 a č. 4722, vše v k.ú. Milevsko, obec Milevsko, okres Písek, která se nachází ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, netypového, bytového domu celkem se dvěma nadzemními podlažími a částečně obytným podkrovím. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Gen. Svobody. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1620/1, který je ve vlastnictví Města Milevsko. Parkování je možné na vlastním pozemku u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven v roce 1969. V průběhu životnosti byla pravděpodobně provedena výměna střešní krytiny, žlabů a svodů. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je
uvažováno jako standardní. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni oceněníuvažována jako průměrná. Pozemek p.č. St. 606/2 tvoří s domem jednotný funkční celek. Na pozemku jsou situovány vedlejší stavby (přízemní, kovové garáže s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem, přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou plechovou krytinou a přízemní, dřevěné
garáže s pultovou střechou krytou šindelem) a venkovní úpravy (oplocení - drátěné pletivo v kovových rámech s kovovými sloupky a betonovou podezdívkou, kovová vrata s drátěným pletivem v kovových rámech, kovová vrátka s drátěným pletivem v kovových rámech, zpevněná plocha asfaltová, zpevněná plocha dlážděná, venkovní schody žulové, opěrná zídka kamenná a opěrná zídka betonová).

203Ex12826/19, www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Gen. Svobody 623, Milevsko, okres Písek, Jihočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace