id. 1/3 pozemků v Opatově, okr. Třebíč

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 21292/13/MB
Nejnižší podání 104.333 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 5
Počet podání 37

Nejvyšší podání

0770e7ab
260.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
0770e7ab 260.333 Kč 12.12.2019 10:28:09.760266
fa036b05 248.333 Kč 12.12.2019 10:26:53.184569
0770e7ab 244.333 Kč 12.12.2019 10:25:09.226537
fa036b05 234.333 Kč 12.12.2019 10:23:26.528974
0770e7ab 231.333 Kč 12.12.2019 10:23:05.732384
fa036b05 228.333 Kč 12.12.2019 10:20:59.106224
0770e7ab 225.333 Kč 12.12.2019 10:20:26.738108
fa036b05 217.333 Kč 12.12.2019 10:20:09.891405
0770e7ab 214.333 Kč 12.12.2019 10:19:56.107476
fa036b05 211.333 Kč 12.12.2019 10:16:50.059882
7674261f 208.333 Kč 12.12.2019 10:16:03.847727
fa036b05 205.333 Kč 12.12.2019 10:13:59.849267
0770e7ab 202.333 Kč 12.12.2019 10:13:50.510908
fa036b05 199.333 Kč 12.12.2019 10:12:15.343699
7674261f 196.333 Kč 12.12.2019 10:11:55.852851
0770e7ab 193.333 Kč 12.12.2019 10:08:45.986476
8395ab8a 190.333 Kč 12.12.2019 10:05:43.300225
7674261f 187.333 Kč 12.12.2019 10:05:33.126730
0770e7ab 184.333 Kč 12.12.2019 10:01:21.487361
7674261f 181.333 Kč 12.12.2019 9:59:53.143494
0770e7ab 178.333 Kč 12.12.2019 9:59:35.798628
7674261f 168.333 Kč 12.12.2019 9:56:20.994551
0770e7ab 165.333 Kč 12.12.2019 9:56:03.094995
7674261f 157.333 Kč 12.12.2019 9:55:28.661916
0770e7ab 154.333 Kč 12.12.2019 9:55:20.053301
7674261f 144.333 Kč 12.12.2019 9:54:49.604812
0770e7ab 141.333 Kč 12.12.2019 9:54:41.167776
7674261f 138.333 Kč 12.12.2019 9:52:54.959772
0770e7ab 135.333 Kč 12.12.2019 9:52:31.149807
7674261f 132.333 Kč 12.12.2019 9:48:45.595438
0770e7ab 129.333 Kč 12.12.2019 9:47:59.989337
7674261f 119.333 Kč 12.12.2019 9:47:02.722604
0770e7ab 116.333 Kč 12.12.2019 9:46:51.956561
7674261f 113.333 Kč 12.12.2019 9:46:48.536793
8395ab8a 110.333 Kč 12.12.2019 9:43:11.420129
0770e7ab 107.333 Kč 12.12.2019 9:36:08.653938
0770e7ab 104.333 Kč 12.12.2019 9:30:54.429011

KrajVysočina
OkresTřebíč
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 21292/13/MB
Začátek dražby12.12.2019 09:30
Konec dražby12.12.2019 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání104.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)156.500 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211213434/6800
Variabilní symbol2129213
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

id. 1/3 pozemků v Opatově, okr. Třebíč


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Opatov, okres Třebíč, Kraj Vysočina, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace