1/2 pozemku (orná půda) v obci Kořenice, k.ú. Chotouchov, okres Kolín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 28469/13-139
Nejnižší podání 110.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 6

Nejvyšší podání

bbe83c24
167.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
bbe83c24 167.000 Kč 17.12.2019 13:42:15.217880
04fe1c1b 166.000 Kč 17.12.2019 13:42:06.380958
bbe83c24 165.000 Kč 17.12.2019 13:37:13.265985
04fe1c1b 164.000 Kč 17.12.2019 13:37:06.602923
bbe83c24 163.000 Kč 17.12.2019 13:32:19.234648
04fe1c1b 162.000 Kč 17.12.2019 13:32:12.696190
bbe83c24 161.000 Kč 17.12.2019 13:27:47.861229
04fe1c1b 160.000 Kč 17.12.2019 13:27:41.886719
bbe83c24 159.000 Kč 17.12.2019 13:27:29.867281
04fe1c1b 158.000 Kč 17.12.2019 13:27:22.476115
bbe83c24 154.000 Kč 17.12.2019 13:27:03.075781
04fe1c1b 153.000 Kč 17.12.2019 13:26:56.767104
bbe83c24 149.000 Kč 17.12.2019 13:25:04.543565
04fe1c1b 148.000 Kč 17.12.2019 13:24:58.517193
bbe83c24 144.000 Kč 17.12.2019 13:24:49.385635
04fe1c1b 143.000 Kč 17.12.2019 13:24:45.314804
bbe83c24 139.000 Kč 17.12.2019 13:24:35.826917
04fe1c1b 138.000 Kč 17.12.2019 13:24:27.682702
bbe83c24 134.000 Kč 17.12.2019 13:24:15.506223
04fe1c1b 133.000 Kč 17.12.2019 13:24:09.125551
bbe83c24 129.000 Kč 17.12.2019 13:23:37.373728
04fe1c1b 128.000 Kč 17.12.2019 13:23:30.032067
bbe83c24 124.000 Kč 17.12.2019 13:19:33.769741
04fe1c1b 123.000 Kč 17.12.2019 13:19:25.395788
bbe83c24 119.000 Kč 17.12.2019 13:15:11.520079
04fe1c1b 118.000 Kč 17.12.2019 13:15:02.851557
bbe83c24 114.000 Kč 17.12.2019 13:11:08.535494
4aee7794 113.000 Kč 17.12.2019 13:08:19.967060
bbe83c24 112.000 Kč 17.12.2019 13:07:47.617771
d9f9396d 111.000 Kč 17.12.2019 13:04:40.843826
bbe83c24 110.000 Kč 17.12.2019 13:01:55.522883

KrajStředočeský kraj
OkresKolín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 28469/13-139
Začátek dražby17.12.2019 13:00
Konec dražby17.12.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání110.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)165.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1328469139
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 450 m jihozápadně od okraje zastavěné části obce Chotouchov. Jedná se o zemědělský pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 11 550 m2. Pozemek je na jižní straně ohraničený zpevněnou cestou a nachází se v lánu. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 645, který je ve vlastnictví České republiky.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk, IČ: 62885995, 28. října 1474/20, 288 02 Nymburk, přihlásil dne 28.11.2019 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk, IČ: 62885995, 28. října 1474/20, 288 02 Nymburk, přihlásil dne 28.11.2019 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČ: 41197518, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, Na Perštýně 6, 110 01 Praha 1, přihlásil dne 6.12.2019 pohledávky v celkové výši 130.311,42 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Finanční úřad pro Středočeský kraj, Na Pankráci 1685/17,19, 140 21 Praha 4, Územní pracoviště v Kolíně, Politických vězňů 423, 280 02 Kolín, přihlásil dne 10.12.2019 pohledávky v celkové výši 7.240,97 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 300,00 Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Kořenice, okres Kolín, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace