Pozemky v obci Krupka, k.ú. Soběchleby u Krupky, okres Teplice

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 41827/13-156
Nejnižší podání 90.121 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 6

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajÚstecký kraj
OkresTeplice
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 41827/13-156
Začátek dražby17.12.2019 13:00
Konec dražby17.12.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání90.121 Kč
Výsledná cena (odhadní)135.181 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1341827156
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektornického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 80 m severně od okraje zastavěné části obce Soběchleby. Na pozemku parc. č 98/4 se nachází zpevněná cesta. v době oceňování byly rovinné pozemky neudržované a nevyužívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 708/1, který je ve vlastnictví města Krupka. Přes soubor pozemků vede nadzemní vedení VN. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy lesní, ploch zeleně nelesní a ploch smíšeného nezastavěného území.

Věcné břemeno zřizování, provozu, údržby a úprav telekomunikačního vedení s povinností k pozemkům 96/4, parc. č. 96/5, parc. č. 97/4 a parc. č. 98/5 ve prospěch společnosti České Radiokomunikace a.s. Věcné břemeno nezasahování do integrity vytyčení elektrického zařízení, práva vstupu a přístupu s povinností k pozemkům parc. č. 96/4, parc. č. 96/5 a parc. č. 97/4.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Mgr. Kamil Košina, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice, Zdíkov 79, Stachy, přihlásil dne 8.8.2019 pohledávku ve výši 6.655,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., IČ: 25013891, Revoluční 26, Ústí nad Labem, přihlásil dne 22.8.2019 pohledávku ve výši 1.018,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Teplicích, Dlouhá 143/42, Teplice, přihlásil dne 11.11.2019 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 1.050,- Kč a pohledávku nezajištěnou ve výši 500,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Pavel Tintěra, soudní exekutor, Exekutorský úřad Rakovník, Husovo náměstí 22, Rakovník, přihlásil dne 18.11.2019 pohledávku ve výši 6.655,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Ústí nad Labem, Mírové náměstí 35/C, Ústí nad Labem, přihlásil dne 28.11.2019 pohledávku ve výši 126.723,12 Kč.

Pohledávka oprávněného činí 16.505,88 Kč


Věcná břemena

Na nemovitých věcech váznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.): - věcné břemeno zřizování, provozu, údržby a úprav telekomunikačního vedení (GP č. 485-203/2002 pro vyznačení věcného břemene, pro České Radiokomunikace a.s., U nákladového nádraží 3144/4, Strašnice, 130 00 Praha 3, IČ: 27444902, TES Media, spol. s r.o., U svobodárny 1500/5, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 18383891 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 3.4.2003 - věcné břemeno nezasahování do integrity vytyčeného elektrického zařízení, právo vstupu a přístupu (dle GP 119-41/2000 pro vytyčení věcného břemene) pro Severočeská energetika, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 49 Děčín, IČ: 49903179, na základě Smlouvy o věcném břemeni V3 1217/2000.


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Krupka, okres Teplice, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace