1/2 pozemků v obci Krupá, okres Rakovník

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 27457/13-133
Nejnižší podání 50.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

e39c5775
52.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
e39c5775 52.000 Kč 17.12.2019 13:29:49.961952
6bd6a369 51.000 Kč 17.12.2019 13:29:37.682848
e39c5775 50.000 Kč 17.12.2019 13:03:15.684164

KrajStředočeský kraj
OkresRakovník
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 27457/13-133
Začátek dražby17.12.2019 13:00
Konec dražby17.12.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání50.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)75.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1327457133
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektornického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,2 km severozápadně od okraje zastavěné části obce Krupá. Jedná se o dva soubory sousedících pozemků tvaru úzkých pásů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda, lesní pozemek a trvalý travní porost o výměře 7 563 m2. Pozemek parc. č. 2820 je na severní straně ohraničený zpevněnou komunikací a nachází se v lánu. Pozemky parc. č. 2672, parc. č. 2671 a parc. č. 2665 jsou na jihozápadní straně ohraničené lesním porostem a nacházejí se v lánu. Na pozemku parc. č. 2670 se nachází částečně smíšený lesní porost (smrk, bříza, keře) starý cca 18 let a částečně smíšený lesní porost (borovice, bříza, topol) starý cca 69 let. Pozemky jsou svažité k jihozápadní straně. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 3661, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČ: 41197518, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, Na Perštýně 6, 110 01 Praha 1, přihlásil dne 10.12.2019 pohledávky v celkové výši 178.735,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 82.500,00 Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Krupá, okres Rakovník, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace