Dražba lesního pozemku v k.ú. Stachy

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 074 EX 00666/03-187
Nejnižší podání 236.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 5
Počet podání 67

Nejvyšší podání

61aeecd1
566.010 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
61aeecd1 566.010 Kč 11.12.2019 15:11:14.635397
65a064b3 561.010 Kč 11.12.2019 15:11:05.734923
61aeecd1 556.010 Kč 11.12.2019 15:07:44.479876
65a064b3 551.010 Kč 11.12.2019 15:05:39.522298
61aeecd1 546.010 Kč 11.12.2019 15:00:56.382969
65a064b3 541.010 Kč 11.12.2019 15:00:30.303811
61aeecd1 536.010 Kč 11.12.2019 14:55:48.210714
65a064b3 531.010 Kč 11.12.2019 14:55:42.227404
61aeecd1 526.010 Kč 11.12.2019 14:50:52.286145
65a064b3 521.010 Kč 11.12.2019 14:50:45.963790
61aeecd1 516.010 Kč 11.12.2019 14:50:37.429281
65a064b3 511.010 Kč 11.12.2019 14:50:27.144207
61aeecd1 506.010 Kč 11.12.2019 14:46:00.982390
65a064b3 501.010 Kč 11.12.2019 14:41:33.233124
61aeecd1 496.010 Kč 11.12.2019 14:40:08.261530
65a064b3 491.010 Kč 11.12.2019 14:37:58.796352
61aeecd1 486.010 Kč 11.12.2019 14:36:05.075731
65a064b3 481.010 Kč 11.12.2019 14:35:25.869093
61aeecd1 476.010 Kč 11.12.2019 14:33:41.448437
65a064b3 471.010 Kč 11.12.2019 14:33:20.351200
61aeecd1 466.010 Kč 11.12.2019 14:29:01.939406
c59c2533 461.010 Kč 11.12.2019 14:27:20.697437
65a064b3 456.007 Kč 11.12.2019 14:24:02.354914
c59c2533 451.007 Kč 11.12.2019 14:23:48.749944
65a064b3 446.007 Kč 11.12.2019 14:19:08.494628
61aeecd1 441.007 Kč 11.12.2019 14:15:02.943166
c59c2533 436.007 Kč 11.12.2019 14:14:30.769354
61aeecd1 431.004 Kč 11.12.2019 14:12:41.544840
65a064b3 426.004 Kč 11.12.2019 14:12:18.963066
61aeecd1 421.004 Kč 11.12.2019 14:12:04.432607
65a064b3 416.004 Kč 11.12.2019 14:10:58.966769
61aeecd1 411.004 Kč 11.12.2019 14:10:52.512204
65a064b3 406.004 Kč 11.12.2019 14:10:25.899097
c59c2533 401.004 Kč 11.12.2019 14:10:13.647442
65a064b3 396.002 Kč 11.12.2019 14:09:04.971378
61aeecd1 391.002 Kč 11.12.2019 14:08:54.188192
65a064b3 386.002 Kč 11.12.2019 14:08:46.154761
61aeecd1 381.002 Kč 11.12.2019 14:08:39.166301
65a064b3 376.002 Kč 11.12.2019 14:07:41.545175
61aeecd1 371.002 Kč 11.12.2019 14:07:06.047329
65a064b3 366.002 Kč 11.12.2019 14:05:27.134979
c59c2533 361.002 Kč 11.12.2019 14:05:02.829607
65a064b3 356.001 Kč 11.12.2019 14:03:07.432528
61aeecd1 351.001 Kč 11.12.2019 14:02:43.441960
65a064b3 346.001 Kč 11.12.2019 14:02:01.683498
61aeecd1 341.001 Kč 11.12.2019 14:01:52.768300
a44ca3ff 336.001 Kč 11.12.2019 14:01:37.770660
65a064b3 331.001 Kč 11.12.2019 14:01:30.701424
c59c2533 326.001 Kč 11.12.2019 14:01:10.530424
65a064b3 321.000 Kč 11.12.2019 14:00:48.353183
a44ca3ff 316.000 Kč 11.12.2019 14:00:42.951612
65a064b3 311.000 Kč 11.12.2019 14:00:08.052350
a44ca3ff 306.000 Kč 11.12.2019 13:59:39.154231
65a064b3 301.000 Kč 11.12.2019 13:59:34.263789
61aeecd1 296.000 Kč 11.12.2019 13:59:28.177288
65a064b3 291.000 Kč 11.12.2019 13:59:20.290281
61aeecd1 286.000 Kč 11.12.2019 13:59:12.134918
a44ca3ff 281.000 Kč 11.12.2019 13:59:03.440289
65a064b3 276.000 Kč 11.12.2019 13:58:56.267606
a44ca3ff 271.000 Kč 11.12.2019 13:58:40.894500
65a064b3 266.000 Kč 11.12.2019 13:58:31.822307
a44ca3ff 261.000 Kč 11.12.2019 13:55:26.521162
61aeecd1 256.000 Kč 11.12.2019 13:55:18.599993
a44ca3ff 251.000 Kč 11.12.2019 13:15:27.421855
148de3d6 246.000 Kč 11.12.2019 13:14:57.378056
a44ca3ff 241.000 Kč 11.12.2019 13:02:20.587383
65a064b3 236.000 Kč 11.12.2019 13:00:04.323528

KrajJihočeský kraj
OkresPrachatice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby074 EX 00666/03-187
Začátek dražby11.12.2019 13:00
Konec dražby11.12.2019 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, David Koncz, Mgr.
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Kateřina Mühlbergerová
telefon: +420 355 318 111,
katerina.muhlbergerova@eucheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání236.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)354.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010003/5500
Variabilní symbol200300666
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu sousedících lesních pozemků dohromady tvořící obdélníkový tvar. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené a jsou součástí okolního lesního porostu. Pozemky se nacházejí v CHKO Šumava.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do zahájení dražebního jednání přihlásili svoji pohledávku následující věřitelé:

 

  1. UNIPETROL RPA, s.r.o., IČ: 27597075 (dříve BENZINA, s.r.o., IČ: 60193328), se sídlem Litvínov – Záluží 1, PSČ: 436 70, s pohledávkou ve výši 100 000,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 079 spisu.

  2. Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, Pražská správa sociálního zabezpečení, se sídlem Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8, s pohledávkou ve výši 6 236,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 087, 150 a 190 spisu.

  3. Finanční úřad pro hlavní město Prahu, se sídlem Štěpánská 28, 111 21 Praha 9, Územní pracoviště pro Prahu 9, se sídlem Drahobejlova 945/48, s pohledávkou ve výši 1 045 330,17 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 088, 149 a 189 spisu.

  4. Finanční úřad ve Vimperku, se sídlem 1. máje 200, 385 01 Vimperk, s pohledávkou ve výši 2 802,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 101 spisu.

  5. Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Prachaticích, se sídlem Vodňanská 376, 383 01 Prachatice, s pohledávkou ve výši 13 140,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 192 spisu.

  6. JUDr. Ivan Erben, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem Staré náměstí 13/7, 161 00 Praha 6, s pohledávkou ve výši 7 865,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 191 spisu.Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo, ani právo, které nepřipouští exekuci nebo výkon rozhodnutí (§ 267 o.s.ř.). Na to vyhlášeno usnesení: „Předkupní právo k draženým věcem nemovitým nebylo prokázáno.“ Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 336e odst. 3 o.s.ř.).


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

49°4'44.75"N 13°36'41.99"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace