1/12 pozemků v obci Praha, k.ú. Cholupice, okres Hlavní město Praha

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 31045/13-120
Nejnižší podání 32.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

7673bd1f
81.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
7673bd1f 81.000 Kč 17.12.2019 15:03:37.505336
cc522392 80.000 Kč 17.12.2019 14:58:59.793831
7673bd1f 79.000 Kč 17.12.2019 14:54:54.921053
cc522392 78.000 Kč 17.12.2019 14:50:17.867356
7673bd1f 77.000 Kč 17.12.2019 14:46:27.332149
cc522392 76.000 Kč 17.12.2019 14:41:41.430718
7673bd1f 75.000 Kč 17.12.2019 14:39:14.472204
cc522392 74.000 Kč 17.12.2019 14:34:26.796931
7673bd1f 73.000 Kč 17.12.2019 14:33:00.098471
cc522392 72.000 Kč 17.12.2019 14:32:48.007526
7673bd1f 71.000 Kč 17.12.2019 14:32:13.149405
cc522392 70.000 Kč 17.12.2019 14:31:48.281154
7673bd1f 69.000 Kč 17.12.2019 14:28:54.083680
cc522392 68.000 Kč 17.12.2019 14:28:38.634904
7673bd1f 67.000 Kč 17.12.2019 14:24:40.213393
cc522392 66.000 Kč 17.12.2019 14:19:57.836049
9a6196bd 65.000 Kč 17.12.2019 14:15:19.842342
7673bd1f 64.000 Kč 17.12.2019 14:12:07.400788
9a6196bd 63.000 Kč 17.12.2019 14:11:55.332387
7673bd1f 62.000 Kč 17.12.2019 14:09:44.357906
9a6196bd 61.000 Kč 17.12.2019 14:09:37.504245
7673bd1f 60.000 Kč 17.12.2019 14:06:28.968918
9a6196bd 59.000 Kč 17.12.2019 14:04:50.944320
7673bd1f 58.000 Kč 17.12.2019 14:03:48.992874
9a6196bd 57.000 Kč 17.12.2019 14:03:42.964302
7673bd1f 56.000 Kč 17.12.2019 14:00:34.020773
9a6196bd 55.000 Kč 17.12.2019 14:00:29.076030
7673bd1f 54.000 Kč 17.12.2019 13:57:16.470641
9a6196bd 53.000 Kč 17.12.2019 13:57:07.548377
7673bd1f 52.000 Kč 17.12.2019 13:53:56.741814
9a6196bd 51.000 Kč 17.12.2019 13:53:30.796233
7673bd1f 50.000 Kč 17.12.2019 13:50:15.944542
9a6196bd 49.000 Kč 17.12.2019 13:50:09.838187
7673bd1f 48.000 Kč 17.12.2019 13:46:49.493593
9a6196bd 47.000 Kč 17.12.2019 13:46:44.328058
7673bd1f 46.000 Kč 17.12.2019 13:43:38.079728
9a6196bd 45.000 Kč 17.12.2019 13:43:32.508265
7673bd1f 44.000 Kč 17.12.2019 13:41:00.496957
cc522392 43.000 Kč 17.12.2019 13:40:53.601192
7673bd1f 42.000 Kč 17.12.2019 13:39:29.587990
cc522392 41.000 Kč 17.12.2019 13:39:22.277091
7673bd1f 40.000 Kč 17.12.2019 13:36:02.751436
cc522392 39.000 Kč 17.12.2019 13:35:45.123737
7673bd1f 38.000 Kč 17.12.2019 13:33:45.830720
cc522392 37.000 Kč 17.12.2019 13:33:32.483887
7673bd1f 36.000 Kč 17.12.2019 13:30:45.398255
cc522392 35.000 Kč 17.12.2019 13:29:35.436062
7673bd1f 34.000 Kč 17.12.2019 13:28:25.542164
9a6196bd 33.000 Kč 17.12.2019 13:27:14.936064
cc522392 32.000 Kč 17.12.2019 13:17:27.499185

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 31045/13-120
Začátek dražby17.12.2019 13:00
Konec dražby17.12.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání32.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)48.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota3.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1331045120
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 300 - 500 m východně od okraje zastavěné části obce Cholupice. Jedná se o dva soubory sousedících pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda, ostatní plocha, vodní plocha a trvalý travní porost. Pozemky parc. č. 266/9, parc. č. 267/16 nejsou v terénu blíže ohraničené a nacházejí se v lánu. Mezi pozemky parc. č. 255/4 a parc. č. 257/6 vede koryto místního potoka, které se nachází na pozemku parc. č. 256/6. V době oceňování byly rovinné pozemky využívané. K pozemkům vedou zpevněné cesty nacházející se na pozemcích parc. č. 254/7 a parc. č. 254/5, které jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy orné půdy, plocha pro pěstování zeleniny, plocha zahrady, sadů a vinic, plocha luk a pastvin.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Mgr. Pavel Tintěra, soudní exekutor, Exekutorský úřad Rakovník, Husovo náměstí 22, Rakovník, přihlásil dne 18.11.2019 pohledávku ve výši 6.655,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 67.734,57 Kč


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Praha, okres Hlavní město Praha, kraj Hlavní město Praha, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace