Automobil Škoda Fabia Combi 6Y - Techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 5844/13-274
Nejnižší podání 10.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 44
Počet podání 48

Nejvyšší podání

c51ff273
24.060 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
c51ff273 24.060 Kč 16.1.2020 10:53:02.564101
a3585f5e 23.860 Kč 16.1.2020 10:50:05.780732
9ffe1a51 23.656 Kč 16.1.2020 10:47:08.749253
a3585f5e 23.456 Kč 16.1.2020 10:43:55.661157
c51ff273 23.203 Kč 16.1.2020 10:42:08.020764
a3585f5e 23.003 Kč 16.1.2020 10:39:58.382815
9ffe1a51 22.801 Kč 16.1.2020 10:39:15.980497
c51ff273 22.601 Kč 16.1.2020 10:36:44.642756
a3585f5e 22.401 Kč 16.1.2020 10:36:29.392004
c51ff273 22.201 Kč 16.1.2020 10:35:11.931830
a3585f5e 22.001 Kč 16.1.2020 10:35:05.265026
9ffe1a51 21.801 Kč 16.1.2020 10:34:40.245809
c51ff273 21.601 Kč 16.1.2020 10:32:22.883102
38bfe1bc 20.601 Kč 16.1.2020 10:31:12.273505
c51ff273 20.401 Kč 16.1.2020 10:30:58.598422
a3585f5e 20.201 Kč 16.1.2020 10:30:26.562858
c51ff273 20.001 Kč 16.1.2020 10:29:09.680472
a3585f5e 19.400 Kč 16.1.2020 10:28:55.265580
c51ff273 19.200 Kč 16.1.2020 10:28:22.869878
a3585f5e 18.700 Kč 16.1.2020 10:27:40.105428
c51ff273 18.500 Kč 16.1.2020 10:27:16.314206
a3585f5e 17.500 Kč 16.1.2020 10:26:15.411137
c51ff273 17.300 Kč 16.1.2020 10:26:00.467421
38bfe1bc 16.800 Kč 16.1.2020 10:25:38.082594
9ffe1a51 16.600 Kč 16.1.2020 10:25:14.125026
c51ff273 16.400 Kč 16.1.2020 10:24:30.329510
a3585f5e 15.400 Kč 16.1.2020 10:23:48.178467
c51ff273 15.200 Kč 16.1.2020 10:21:37.481621
e993cca6 14.700 Kč 16.1.2020 10:21:06.645211
c51ff273 14.500 Kč 16.1.2020 10:20:43.012791
b8f568c8 14.300 Kč 16.1.2020 10:17:01.245691
a3585f5e 14.100 Kč 16.1.2020 10:16:17.877499
b8f568c8 13.900 Kč 16.1.2020 10:15:55.614274
e993cca6 13.700 Kč 16.1.2020 10:10:05.028802
38bfe1bc 13.500 Kč 16.1.2020 10:07:16.876026
c51ff273 13.300 Kč 16.1.2020 10:06:11.711285
995d257c 12.900 Kč 16.1.2020 10:05:58.110319
a3585f5e 12.600 Kč 16.1.2020 10:05:26.782169
995d257c 12.400 Kč 16.1.2020 10:04:54.427232
c51ff273 12.100 Kč 16.1.2020 10:03:41.596246
b8f568c8 11.900 Kč 16.1.2020 10:01:59.682951
a3585f5e 11.700 Kč 16.1.2020 10:01:51.625192
995d257c 11.500 Kč 16.1.2020 10:01:34.599527
a3585f5e 11.000 Kč 16.1.2020 10:01:21.790207
995d257c 10.800 Kč 16.1.2020 10:00:56.679126
a3585f5e 10.400 Kč 16.1.2020 10:00:48.634904
995d257c 10.200 Kč 16.1.2020 10:00:41.569071
1bcd070d 10.000 Kč 16.1.2020 10:00:17.649743

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 5844/13-274
Začátek dražby16.01.2020 10:00
Konec dražby16.01.2020 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání10.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)30.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1305844274, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 9.1.2020 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace