1/2 rodinného domu v obci Hrob, k.ú. Mlýny, okr. Teplice

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 7521/18-62
Nejnižší podání 250.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajÚstecký kraj
OkresTeplice
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 7521/18-62
Začátek dražby16.01.2020 13:00
Konec dražby16.01.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání250.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)375.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota25.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1807521062
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný rodinný dům a pozemek se nachází u potoka Bouřlivec na okraji jižní zastavěné části města Mlýny č.p. 34 v obytné zástavbě.

Jedná se o řadovou, krajní, nepodsklepenou, patrovou budovu s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná. Stavebně - technický stav domu odpovídá špatné údržbě. Objekt je v započaté rekonstrukci. Střecha budovy je mansardová s krytinou z tašek. Krytina místy chybí. Součástí střechy jsou komíny. Okna domu jsou plastová. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Fasáda domu není zateplená. Fasáda vykazuje známky opotřebení, místy chybí. V 1. NP domu je garáž s dřevěnými dvoukřídlými vjezdovými vraty. Přístup k nemovité věci je po pozemku ve vlastnictví města.

Pozemek parc. č. St. 91/2, který je v Katastru nemovitých věcí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 227 m2, je zastavěn plochou pod domem č.p. 34. Přístup k pozemku je po pozemku parc. č. 473/1 ve vlastnictví města.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní a předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou: - Věcné břemeno cesty ze dne 20.5.1994, oprávnění pro: Parcela: St. 91/2, platnost k: St. 91/1, Parcela: 469/1, Listina: Smlouva o věcném břemeni V3 1319/1994 - Věcné břemeno vedení vodovodní přípojky. Smlouva ze dne 3.2.1997, oprávnění pro: Parcela St. 91/2, povinnost k: Parcela 470/1, Parcela: 904/1, Listina: Smlouva o věcném břemeni V3 374/1997


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Mlýny 34, Hrob, okres Teplice, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace