1/8 rodinného domu v obci Buchlovice, okr. Uherské Hradiště

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 10993/17-94
Nejnižší podání 80.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

982f6403
88.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
982f6403 88.000 Kč 16.1.2020 13:28:41.513317
8f0cbc61 87.000 Kč 16.1.2020 13:27:48.315591
982f6403 86.000 Kč 16.1.2020 13:26:38.645241
8f0cbc61 85.000 Kč 16.1.2020 13:25:53.736687
982f6403 84.000 Kč 16.1.2020 13:25:38.815152
8f0cbc61 83.000 Kč 16.1.2020 13:25:11.076422
982f6403 82.000 Kč 16.1.2020 13:24:27.352127
8f0cbc61 81.000 Kč 16.1.2020 13:24:10.127359
982f6403 80.000 Kč 16.1.2020 13:23:27.384944

KrajZlínský kraj
OkresUherské Hradiště
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 10993/17-94
Začátek dražby16.01.2020 13:00
Konec dražby16.01.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání80.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)120.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1710993094
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený, přízemní rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody a komíny. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné částečně prosklené. Okna domu jsou plastová. Podlahy jsou kryté PVC a koberci. Obklady jsou z keramických dlaždic. Fasáda budovy není zateplená. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

V přízemí domu je bytová jednotka o dispozici 2+1. Koupelna je vybavena vanou. WC je samostatné. Vytápění je plynové. Ohřev teplé vody je karmou.

Na pozemku parc. č. 1144 se nachází stavba rodinného domu č.p. 141. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 237 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 1145/2, který je v Katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové ploše 436 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené, travnaté, udržované, středně svažité. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1134/7. Pozemek parc. č. 1145/2 je v územním plánu vedený z části jako plocha bydlení a z části jako plocha zemědělská.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní a předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou: nebyla zjištěna.


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Buchlovice, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace