OPAKOVANÁ DRAŽBA - id. 1/2 RD v Bojanovicích, okr. Znojmo

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 19753/09/MB--
Nejnižší podání 90.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajJihomoravský kraj
OkresZnojmo
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 19753/09/MB--
Začátek dražby30.01.2020 09:30
Konec dražby30.01.2020 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání90.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)180.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota45.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211200270/6800
Variabilní symbol1975309
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je id. 1/2 rodinného domu č.p. 13, jenž je situovaný v obci Bojanovice v okrese Znojmo, jižně od centrální části Bojanovic ve vzdálenosti cca 250 m od Obecního úřadu, při místní zpevněné komunikaci, po levé straně při příjezdu do obce z Hlubokých Mašůvek, v zástavbě obdobných rodinných domů. Jedná se o řadový koncový, nepodsklepený rodinný dům, nepravidelného půdorysného tvaru, s jedním nadzemním podlažím a půdou pod sedlovou. U domu je dvorek s drobnými vedlejšími stavbami, studnou, který je přístupný z uliční a také boční strany plechovou bránou v oplocení, vše na pozemku parc.č.st. 46. Rodinný dům je umístěn na rovinatém terénu,
přístup je umožněn po místní zpevněné komunikaci umístěné na pozemku parc.č. 478 (vlastnictví: Jihomoravský kraj, způsob využití: silnice).


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1/ JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem Exekutorského úřadu v Přerově, Komenského 38, 75002 Přerov, ve výši 7.865,- Kč, sp. zn. 203 Ex 28968/13, oprávněný Beck International, s.r.o.

 

-       s ohledem na výše uvedené proto soudní exekutor žádá o uspokojení své pohledávky na nákladech exekuce v III. rozvrhové skupině (IV. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) s pořadím pohledávky ke dni dojití exekučního návrhu oprávněného 9.7.2013.

-       přihlásí-li si oprávněný přihlášku ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 119/2001 Sb., žádá soudní exekutor ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 119/2001 Sb. o uspokojení hotových výdajů ve výši 4.235,-Kč včetně DPH) v pořadí přihlášky oprávněného, tj. ke dni dojití exekučního návrhu soudnímu exekutorovi, tj. dle § 337c odst. 1 písm. c) a odměny ve výši 3.630,- Kč včetně DPH ve VI./VII skupině (respektive VIII. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) dle § 337c odst. 1, s tím, že nebude-li pohledávka soudního exekutora na hotových výdajích zařazena do III. skupiny (respektive IV. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) nechť je zařazena v pořadí části pohledávky odměny soudního exekutora v VI. respektive VII. skupině (respektive IV. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) s pořadím ke dni dojití přihlášky.

 

Přihláška č.l. 97 doručena dne 23.01.2019.

 

2/ Mgr. Libor Cink, soudní exekutor Exekutorského úřadu Břeclav, se sídlem Nám. T.G. Masaryka 2392/17, Břeclav, PSČ 690 02, ve výši 9.135,50 Kč, sp. zn. 123 EX 2797/11, oprávněný SMART Capital, a.s.

 

-          v případě, že z rozdělované podstaty bude v souladu s ust. §15 zákona č. 119/2001 Sb. v plné výši uspokojena i pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, soudní exekutor žádá, aby pohledávka ve výši 4.550,- Kč a DPH 21% ve výši 955,50,- Kč, celkem 5.505,50,- Kč představující hotové výdaje soudního exekutora byla zařazena v souladu s ust. §337 c odst. 1 písm. d) OSŘ v aktuálním znění do IV. skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen návrh na exekuci z přerušené exekuce, tedy dne 31.3.2011.

-          v případě, že z rozdělované podstaty nebude uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce v plné výši, soudní exekutor žádá, aby pohledávka ve výši 7.550,- Kč a DPH 21% ve výši 1.585,50,- Kč, celkem 9.135,50,- Kč byla zařazena v souladu s ust. §337 c odst. 1 písm. h) OSŘ v aktuálním znění do VIII. skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla přihláška doručena soudnímu exekutorovi provádějícímu dražební jednání.

 

Přihláška č.l. 104 doručena dne 04.02.2019.

 

3/ Matco, s.r.o., IČ: 264 25 033, se sídlem Praha 1 - Malá Strana, Letenská 121/8, PSČ 118 00, právně zastoupen: Mgr. et Mgr. Jana Kolařík Sekyrová, advokát, ve výši 27.923,28 Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (137Ex 12925/09) – dne 18.05.2009, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 115 doručena dne 22.02.2019.

 

4/ Beck International, s.r.o., IČ 62741438, se sídlem Blatecká 3344, 276 01 Mělník, právně zast. JUDr. Josefem Svobodou – advokátem,

 

-          ve výši 27.984,60 Kč, rozhodné datum doručení exekučního návrhu – dne 29.07.2013, 4. skupina

-          ve výši 40.678,- Kč, rozhodné datum doručení exekučního návrhu – dne 25.04.2014, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 121 doručena dne 01.03.2019.

 

5/ Barlog Capital a.s., IČ: 28210956, sídlo: Praha 5 - Smíchov, Moulíkova 2238/1, PSČ 15000, ve výši 23.562,- Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (123 EX 2797/11) – dne 06.10.2011, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 119 doručena dne 01.03.2019.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Bojanovice, okres Znojmo, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace