1/2 rekreační chaty v obci Braňany, okres Most

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 34431/13-170
Nejnižší podání 30.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

fe0dc643
52.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
fe0dc643 52.000 Kč 16.1.2020 13:40:33.382828
cb0d5a82 51.000 Kč 16.1.2020 13:37:50.780467
fe0dc643 50.000 Kč 16.1.2020 13:36:43.634257
cb0d5a82 44.000 Kč 16.1.2020 13:33:47.890703
fe0dc643 43.000 Kč 16.1.2020 13:33:40.950933
cb0d5a82 41.000 Kč 16.1.2020 13:31:23.304844
fe0dc643 40.000 Kč 16.1.2020 13:30:36.053441
cb0d5a82 34.000 Kč 16.1.2020 13:28:06.433978
fe0dc643 33.000 Kč 16.1.2020 13:27:58.466368
cb0d5a82 32.000 Kč 16.1.2020 13:24:47.458495
fe0dc643 31.000 Kč 16.1.2020 13:24:34.942401
cb0d5a82 30.000 Kč 16.1.2020 13:03:11.440138

KrajÚstecký kraj
OkresMost
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 34431/13-170
Začátek dražby16.01.2020 13:00
Konec dražby16.01.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání30.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)60.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota6.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1334431170
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepenou chatu. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající průběžné údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová. Na střeše je komín. Klempířské konstrukce nejsou provedeny. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné částečně prosklené. Okna jsou dřevěná zdvojená. Podlahy jsou betonové kryté PVC. Fasáda budovy není zateplená. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Předmětná stavba není uvedena na listu vlastnictví. V přízemí chaty je místnost a koupelna s WC. Vytápění na tuhá paliva.

Pozemek parc. č. 143/84, který je v Katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha o celkové ploše 288 m2. Pozemek je oplocený, travnatý, udržovaný mírně svažitý. Na pozemku se dále nachází zděná kolna. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 143/29.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň - město, Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň, přihlásil dne 23.3.2018 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Generali Pojišťovna a.s., IČ: 61859869, se sídlem Bělehradská 132, 120 00 Praha 2, právně zast. Mgr. Josefem Veverkou, advokátem, advokátní kancelář VEVERKA – KOHOUTOVÁ, advokáti, nám. Kinských 76/7, 150 00 Praha, přihlásil dne 23.4.2018 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 7.096,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Česká kancelář pojistitelů, IČ: 70099618, se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, právně zast. Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice, přihlásil dne 23.4.2018 pohledávky v celkové výši 14.532,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor, Exekutorský úřad Přerov, Komenského 38, 750 02 Přerov, přihlásil dne 2.5.2018 pohledávky v celkové výši 6.155,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 47.968,93 Kč


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Braňany, okres Most, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace