1/8 rodinného domu v obci Dolní Dunajovice, okres Břeclav

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 19442/13-166
Nejnižší podání 56.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

0772cca5
81.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
0772cca5 [priorita 1] 81.000 Kč 16.1.2020 13:46:33.146242
a336f7ca 81.000 Kč 16.1.2020 13:46:27.523997
0772cca5 [priorita 1] 80.000 Kč 16.1.2020 13:45:14.691162
a336f7ca 80.000 Kč 16.1.2020 13:45:07.023338
0772cca5 [priorita 1] 79.000 Kč 16.1.2020 13:44:11.385710
a336f7ca 79.000 Kč 16.1.2020 13:44:04.508861
0772cca5 [priorita 1] 78.000 Kč 16.1.2020 13:43:15.337444
a336f7ca 78.000 Kč 16.1.2020 13:43:07.613964
0772cca5 [priorita 1] 76.000 Kč 16.1.2020 13:42:23.460008
a336f7ca 76.000 Kč 16.1.2020 13:42:11.921861
0772cca5 [priorita 1] 74.000 Kč 16.1.2020 13:41:05.510921
a336f7ca 74.000 Kč 16.1.2020 13:40:54.693918
0772cca5 [priorita 1] 72.000 Kč 16.1.2020 13:40:27.026957
a336f7ca 72.000 Kč 16.1.2020 13:40:17.041902
0772cca5 [priorita 1] 71.000 Kč 16.1.2020 13:39:46.196909
a336f7ca 71.000 Kč 16.1.2020 13:39:36.382128
0772cca5 [priorita 1] 70.000 Kč 16.1.2020 13:39:04.193757
a336f7ca 70.000 Kč 16.1.2020 13:38:53.801917
0772cca5 [priorita 1] 69.000 Kč 16.1.2020 13:38:23.284681
a336f7ca 69.000 Kč 16.1.2020 13:38:16.813804
0772cca5 [priorita 1] 68.000 Kč 16.1.2020 13:37:47.217730
a336f7ca 68.000 Kč 16.1.2020 13:37:40.053962
0772cca5 [priorita 1] 67.000 Kč 16.1.2020 13:37:06.408912
a336f7ca 67.000 Kč 16.1.2020 13:36:59.802899
0772cca5 [priorita 1] 66.000 Kč 16.1.2020 13:36:01.900851
a336f7ca 66.000 Kč 16.1.2020 13:35:52.502824
0772cca5 [priorita 1] 65.000 Kč 16.1.2020 13:34:39.761683
a336f7ca 65.000 Kč 16.1.2020 13:34:21.853909
0772cca5 [priorita 1] 64.000 Kč 16.1.2020 13:33:44.590281
a336f7ca 64.000 Kč 16.1.2020 13:33:38.153714
0772cca5 [priorita 1] 63.000 Kč 16.1.2020 13:32:53.042147
a336f7ca 63.000 Kč 16.1.2020 13:32:46.261542
0772cca5 [priorita 1] 62.000 Kč 16.1.2020 13:31:44.502007
a336f7ca 61.000 Kč 16.1.2020 13:31:34.442296
0772cca5 [priorita 1] 60.000 Kč 16.1.2020 13:30:37.201021
a336f7ca 59.000 Kč 16.1.2020 13:30:18.921849
0772cca5 [priorita 1] 58.000 Kč 16.1.2020 13:29:10.243645
a336f7ca 57.000 Kč 16.1.2020 13:28:43.653443
0772cca5 [priorita 1] 56.000 Kč 16.1.2020 13:00:06.665168

KrajJihomoravský kraj
OkresBřeclav
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 19442/13-166
Začátek dražby16.01.2020 13:00
Konec dražby16.01.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání56.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)84.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota9.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1319442166
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající velmi zanedbané údržbě. Budova je neobývaná a vhodná ke kompletní rekonstrukci. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody a komíny. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou hliníkové. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Fasáda budovy není zateplená. Vnější omítka místy opadává. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace s chodníkem. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace, plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 372 se nachází stavba rodinného domu č.p. 86. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 342 m2. Na pozemku se dále nachází kolna. Pozemek je pravidelného tvaru a je neudržovaný. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 7674/108.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Město Cheb, IČ: 00253979, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, Cheb, přihlásil dne 9.12.2019 pohledávku ve výši 500,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Město Cheb, IČ: 00253979, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, Cheb, přihlásil dne 9.12.2019 pohledávku ve výši 25.000,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká republika - Okresní soud v Chebu, Lidická 1, Cheb, přihlásil dne 10.12.2019 pohledávku ve výši 2.000,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Bohemia Faktoring, a.s., IČ: 27242617, Letenská 121/8, Praha, zast. JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem, Letenská 121/8, Praha, přihlásil dne 8.1.2020 pohledávku ve výši 7.200,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. David Koncz, soudní exekutor, Exekutorský úřad Cheb, 26. dubna 10, Cheb, přihlásil dne 10.1.2020 pohledávku ve výši 8.123,94 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. David Koncz, soudní exekutor, Exekutorský úřad Cheb, 26. dubna 10, Cheb, přihlásil dne 10.1.2020 pohledávku ve výši 7.881,94 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Plzeň, Sady 5. května 59, Plzeň, přihlásil dne 15.1.2020 pohledávku ve výši 232.042,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 39.008,- Kč


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Tato osoba prokázala, že jí svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem: Hernychová Jana, Ing., nar. 25.5.1964, Komenského 14, 691 44, Lednice.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hlavní 86, Dolní Dunajovice, okres Břeclav, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace