Rodinný dům v obci Bolatice

Upuštěná

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby N 12/2019
Nejnižší podání 1.720.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 0

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ZRUŠENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajMoravskoslezský kraj
OkresOpava
Stav dražbyUpuštěná
Typ dražbyVeřejná dražba nedobrovolná
Číslo dražbyN 12/2019
Začátek dražby19.02.2020 10:00
Konec dražby19.02.2020 10:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání1.720.000 Kč
Cena předmětu dražby2.570.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol122019
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Rodinný dům č.p. 19: Znalec nebyl do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v posudku byly použity dle vnějšího stavebně technického provedení. Rozměry byly převzaty z mapových podkladů. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící objekt rodinného domu, podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími. Je zděný, střecha je valbová s plechovou krytinou, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je břízolitová. Okna jsou plastová. Vnitřní vybavení předpokládám standardní. Jde zřejmě o dvoubytový dům. Technický stav je průměrný. Napojení na sítě neověřeno, předpokládám elektřinu, veřejný vodovod, studnu a kanalizaci. U domu se nachází vedlejší stavby a stodola.

Na nemovitosti vázne věcné břemeno bytu a spoluužívání pro Ludvinu Harasimovou. Oprávněná již nežije.Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 30.01.2020 v 11:00 hodin
2. termín dne 04.02.2020 v 15:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 19 (Lesní 19/6, 747 23 Bolatice), stavba stojí na pozemku parc. č. 1207/1, jak jsou tyto nemovitosti zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1826, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava, v katastrálním území a v obci Bolatice, okres Opava.
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:Pořadové

číslo

Dražební věřitel

Výše pohledávky

Právní důvod přihl. pohledávky

1

RING - kapitálová s.r.o., IČ: 28652568, se sídlem č.p. 325, 739 51 Vyšní Lhoty.

1.340.460,70 Kč

Smlouva o úvěru č. K 201513 ze dne 8.9.2015.

 Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Lesní 19/6, Bolatice, okres Opava, Moravskoslezský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace