Automobil Kia Sportage JE - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 23515/07-332
Nejnižší podání 30.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 27

Nejvyšší podání

e3dd58f7
35.400 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
e3dd58f7 35.400 Kč 28.1.2020 10:33:51.357646
acade5e4 35.200 Kč 28.1.2020 10:31:23.135935
e3dd58f7 35.000 Kč 28.1.2020 10:31:16.803741
acade5e4 34.800 Kč 28.1.2020 10:29:32.639751
b88719b0 34.600 Kč 28.1.2020 10:29:21.514837
acade5e4 34.400 Kč 28.1.2020 10:28:22.505734
cdb6a193 34.200 Kč 28.1.2020 10:25:52.401397
acade5e4 34.000 Kč 28.1.2020 10:25:03.750149
cdb6a193 33.800 Kč 28.1.2020 10:23:57.841707
a7ce1e9c 33.600 Kč 28.1.2020 10:22:51.931914
b88719b0 33.400 Kč 28.1.2020 10:20:54.203400
cdb6a193 33.200 Kč 28.1.2020 10:16:22.306590
b88719b0 32.200 Kč 28.1.2020 10:15:57.156230
acade5e4 32.000 Kč 28.1.2020 10:15:35.773809
b88719b0 31.600 Kč 28.1.2020 10:14:46.426480
cdb6a193 31.400 Kč 28.1.2020 10:13:22.906566
b88719b0 31.200 Kč 28.1.2020 10:13:01.660128
cdb6a193 31.000 Kč 28.1.2020 10:09:06.235505
e3dd58f7 30.000 Kč 28.1.2020 10:08:15.381557

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 23515/07-332
Začátek dražby28.01.2020 10:00
Konec dražby28.01.2020 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání30.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)90.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u
České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0723515332, a s uvedením
specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje
připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 23.1.2020 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Celní úřad pro Pardubický kraj, Palackého 2659, 530 01 Pardubice přihlásil dne 21.1.2020 pohledávku v celkové výši 1.500,00 Kč.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, Benešova 696/10, 659 14 Brno, přihlásil dne 27.1.2020 pohledávku v celkové výši 464.312,33 Kč.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace