Brokovnice opakovací zn. REMINGTON

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 956/07-409
Nejnižší podání 5.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 32

Nejvyšší podání

ef27b5f8
14.410 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ef27b5f8 14.410 Kč 14.1.2020 12:14:00.102115
81b01d32 14.360 Kč 14.1.2020 12:09:05.755842
ef27b5f8 14.170 Kč 14.1.2020 12:08:45.819353
81b01d32 14.120 Kč 14.1.2020 12:03:54.062623
ef27b5f8 14.050 Kč 14.1.2020 12:02:10.377409
81b01d32 14.000 Kč 14.1.2020 11:57:14.185530
ef27b5f8 13.950 Kč 14.1.2020 11:56:53.322378
81b01d32 13.900 Kč 14.1.2020 11:51:57.718385
ef27b5f8 13.850 Kč 14.1.2020 11:51:07.880661
81b01d32 13.800 Kč 14.1.2020 11:46:16.925478
ef27b5f8 13.750 Kč 14.1.2020 11:44:25.375607
81b01d32 13.700 Kč 14.1.2020 11:39:33.631329
ef27b5f8 13.650 Kč 14.1.2020 11:39:19.321952
81b01d32 13.600 Kč 14.1.2020 11:34:30.844305
ef27b5f8 13.550 Kč 14.1.2020 11:33:37.208230
81b01d32 13.500 Kč 14.1.2020 11:28:43.732983
ef27b5f8 13.450 Kč 14.1.2020 11:27:39.170499
81b01d32 13.400 Kč 14.1.2020 11:26:26.682184
ef27b5f8 13.350 Kč 14.1.2020 11:26:03.212022
81b01d32 13.300 Kč 14.1.2020 11:21:09.933711
ef27b5f8 13.250 Kč 14.1.2020 11:20:55.400956
81b01d32 13.200 Kč 14.1.2020 11:16:03.525971
ef27b5f8 13.150 Kč 14.1.2020 11:15:47.606195
81b01d32 13.100 Kč 14.1.2020 11:11:03.570586
1f685720 13.050 Kč 14.1.2020 11:10:43.697633
81b01d32 13.000 Kč 14.1.2020 11:10:30.339798
1f685720 12.950 Kč 14.1.2020 11:07:05.399197
81b01d32 12.900 Kč 14.1.2020 11:04:48.008434
1f685720 12.850 Kč 14.1.2020 11:01:41.880721
81b01d32 12.800 Kč 14.1.2020 11:01:22.418791
1f685720 12.750 Kč 14.1.2020 11:00:58.074780
bce08526 12.700 Kč 14.1.2020 11:00:52.837404
81b01d32 12.650 Kč 14.1.2020 11:00:20.658391
1f685720 12.600 Kč 14.1.2020 10:59:04.650182
81b01d32 12.550 Kč 14.1.2020 10:57:22.959569
bce08526 12.500 Kč 14.1.2020 10:53:30.946851
1f685720 12.100 Kč 14.1.2020 10:39:08.784907
03c845f8 12.050 Kč 14.1.2020 10:38:43.636599
1f685720 11.750 Kč 14.1.2020 10:37:47.027007
bce08526 11.700 Kč 14.1.2020 10:36:53.467856
22cd2b53 10.700 Kč 14.1.2020 10:35:42.960029
1f685720 10.650 Kč 14.1.2020 10:35:34.139939
6301c497 10.600 Kč 14.1.2020 10:35:29.182653
22cd2b53 10.500 Kč 14.1.2020 10:35:11.938855
1f685720 10.450 Kč 14.1.2020 10:34:35.197837
bce08526 10.400 Kč 14.1.2020 10:33:54.543556
1f685720 9.400 Kč 14.1.2020 10:33:20.135228
bce08526 9.350 Kč 14.1.2020 10:33:13.238781
1f685720 8.350 Kč 14.1.2020 10:32:58.746999
bce08526 8.300 Kč 14.1.2020 10:32:49.587633
1f685720 7.300 Kč 14.1.2020 10:32:37.724950
bce08526 7.250 Kč 14.1.2020 10:32:02.566702
4f911f58 6.250 Kč 14.1.2020 10:31:47.814798
1f685720 6.200 Kč 14.1.2020 10:31:35.706646
bce08526 6.150 Kč 14.1.2020 10:31:22.801603
7f47d760 5.150 Kč 14.1.2020 10:31:14.270040
1f685720 5.100 Kč 14.1.2020 10:31:00.874920
8f8540a1 5.050 Kč 14.1.2020 10:30:45.121530
bce08526 5.000 Kč 14.1.2020 10:30:27.961583

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 956/07-409
Začátek dražby14.01.2020 10:30
Konec dražby14.01.2020 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání5.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)15.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Při převzetí vydražené movité věci musí vydražitel prokázat, že splňuje podmínky stanovené příslušnými právními předpisy pro nabývání a držení zbraně. Tyto podmínky musí dražitel splňovat i v den konání dražby.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u
České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0700956409, a s uvedením
specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje
připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 9.1.2020 na adrese Prodejna Zbraní a střeliva Mgr. Jiří Tuza, Mlýnská 9, 602 00 Brno 2, a to v době od 8:00 hodin do 16:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Mlýnská 323/9, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace