Pozemky v obci Bílina

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 61/2019
Nejnižší podání 1.500.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

bf44c733
2.990.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
bf44c733 2.990.000 Kč 22.1.2020 11:20:32.604677
4af9c26b 2.985.000 Kč 22.1.2020 11:20:20.698130
bf44c733 2.885.000 Kč 22.1.2020 11:19:49.119809
4af9c26b 2.880.000 Kč 22.1.2020 11:19:33.818318
bf44c733 2.780.000 Kč 22.1.2020 11:19:04.039727
4af9c26b 2.775.000 Kč 22.1.2020 11:18:51.126230
bf44c733 2.675.000 Kč 22.1.2020 11:18:13.255084
4af9c26b 2.670.000 Kč 22.1.2020 11:17:55.673476
bf44c733 2.570.000 Kč 22.1.2020 11:17:23.886958
4af9c26b 2.565.000 Kč 22.1.2020 11:17:12.586332
bf44c733 2.465.000 Kč 22.1.2020 11:14:27.202671
4af9c26b 2.460.000 Kč 22.1.2020 11:14:11.789305
bf44c733 2.360.000 Kč 22.1.2020 11:13:48.891013
4af9c26b 2.355.000 Kč 22.1.2020 11:12:55.475880
bf44c733 2.255.000 Kč 22.1.2020 11:10:32.862468
4af9c26b 2.250.000 Kč 22.1.2020 11:09:59.115539
de0ed4a9 2.150.000 Kč 22.1.2020 11:09:49.743331
bf44c733 2.145.000 Kč 22.1.2020 11:09:38.542576
4af9c26b 2.140.000 Kč 22.1.2020 11:09:26.078764
de0ed4a9 2.040.000 Kč 22.1.2020 11:09:02.948283
bf44c733 2.035.000 Kč 22.1.2020 11:08:48.131204
4af9c26b 2.030.000 Kč 22.1.2020 11:08:21.605901
de0ed4a9 1.930.000 Kč 22.1.2020 11:06:55.832579
bf44c733 1.925.000 Kč 22.1.2020 11:06:43.921301
4af9c26b 1.920.000 Kč 22.1.2020 11:04:13.330878
bf44c733 1.820.000 Kč 22.1.2020 11:02:51.600505
4af9c26b 1.815.000 Kč 22.1.2020 11:02:06.545253
bf44c733 1.715.000 Kč 22.1.2020 11:01:40.861765
4af9c26b 1.710.000 Kč 22.1.2020 10:59:32.302827
bf44c733 1.610.000 Kč 22.1.2020 10:58:25.867768
4af9c26b 1.605.000 Kč 22.1.2020 10:58:09.028503
bf44c733 1.505.000 Kč 22.1.2020 10:56:07.481282
4af9c26b 1.500.000 Kč 22.1.2020 10:30:22.910322

KrajÚstecký kraj
OkresTeplice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 61/2019
Začátek dražby22.01.2020 10:30
Konec dražby22.01.2020 11:00

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání1.500.000 Kč
Cena předmětu dražby1.500.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota450.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol612019
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Pozemky spolu tvoří jednotný funkční celek, kromě pozemku p.č. 1683/114.

Pozemky jsou rovinaté, oplocené, z větší části se zpevněným asfaltovým či betonovým povrchem. Pozemky jsou územním plánem Města Bíliny vedeny v plochách s využitím „Výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba.

P.č. 1683/114 je oplocena, v současné době využívána jako sběrna surovin. Přístupná je přímo z veřejné komunikace ul. Teplická (p.č. 1186/1 ostatní plocha ostatní komunikace, vlastník Město Bílina). Sousedící p.č. 1683/149 je oddělena kovovým oplocením.

Na p.č. 1683/117 se nachází kanalizační vedení se septikem výše uvedené organizace. Umístění kanalizace není ošetřeno žádným věcným břemenem.

Přes p.č. 1682/10 vede vysokotlaké plynové potrubí, ani toto omezení není ošetřeno žádným věcným břemenem.

Přístup k posuzovaným pozemkům je veden ulicí Antonína Sovy ( p.č. 1683/141 ostatní plocha ostatní komunikace ), a dále po pozemcích p.č. 1682/2 a p.č. 1682/11( ostatní plochy ). Všechny pozemky ve vlastnictví Města Bílina. Dále je upraven vjezd přes pozemky p.č. 1682/10 a pozemek jiného vlastníka p.č. 1682/3 (zahrada, vlastník Lobkowicz Margaret Brooks. Vjezd je zřízen v původním betonovém oplocení, opatřen kovovou bránou, povrch přístupu je z drceného recyklátu. Zda je přístup zřízen legálně, se nepodařilo zjistit.

 

Oceňované pozemky se nacházejí na severním okraji města Bílina. Situovány jsou v ploše mezi páteřní komunikací ul. Bílinská a ul. Teplická. V bezprostředním okolí se nacházejí provozní a výrobní areály, jižním směrem pak starší sídlištní výstavba, resp. zástavba původními objekty rodinného bydlení, objekty občanské vybavenosti.Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 7.1.2020 v 11:00 hodin
2. termín dne 13.1.2020 v 15:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje před vjezdem do areálu z ulice Teplická, obec Bílina, jak jsou nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 7473, v obci a katastrálním území Bílina, okres Teplice.
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Teplická, Bílina, okres Teplice, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace