Automobil Škoda Fabia - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 3509/15-169
Nejnižší podání 5.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 80

Nejvyšší podání

4773562b
43.850 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
4773562b 43.850 Kč 13.2.2020 10:07:37.777733
2e233e72 21.900 Kč 13.2.2020 10:07:20.947462
49680a84 21.850 Kč 13.2.2020 10:06:58.549000
4773562b 21.650 Kč 13.2.2020 10:06:48.977000
49680a84 10.850 Kč 13.2.2020 10:06:41.663440
2e233e72 10.750 Kč 13.2.2020 10:06:33.600204
3496df9c 10.700 Kč 13.2.2020 10:06:27.105781
2e233e72 10.650 Kč 13.2.2020 10:06:20.056978
bc7decce 10.600 Kč 13.2.2020 10:06:02.913212
b096a900 10.550 Kč 13.2.2020 10:05:54.603782
5e28dc91 10.500 Kč 13.2.2020 10:05:48.808921
49680a84 10.400 Kč 13.2.2020 10:05:43.791452
410694da 9.900 Kč 13.2.2020 10:05:36.259561
49680a84 9.850 Kč 13.2.2020 10:05:27.534605
3496df9c 8.850 Kč 13.2.2020 10:05:14.952578
5e28dc91 8.800 Kč 13.2.2020 10:05:08.154733
49680a84 8.750 Kč 13.2.2020 10:05:02.685080
25f5b646 7.750 Kč 13.2.2020 10:04:53.714398
2e233e72 7.700 Kč 13.2.2020 10:04:49.164708
3496df9c 7.650 Kč 13.2.2020 10:04:43.721278
49680a84 7.600 Kč 13.2.2020 10:04:34.856250
2e233e72 7.550 Kč 13.2.2020 10:04:24.710579
49680a84 7.500 Kč 13.2.2020 10:04:19.576898
4f570d78 7.450 Kč 13.2.2020 10:04:08.822083
49680a84 7.400 Kč 13.2.2020 10:03:57.623078
410694da 6.900 Kč 13.2.2020 10:03:49.868661
2e233e72 6.850 Kč 13.2.2020 10:03:39.731784
410694da 6.800 Kč 13.2.2020 10:03:09.433185
2e233e72 6.750 Kč 13.2.2020 10:03:02.101924
fafdfc6a 6.700 Kč 13.2.2020 10:02:52.647214
5e28dc91 6.600 Kč 13.2.2020 10:02:40.494704
410694da 6.550 Kč 13.2.2020 10:02:11.097672
5e28dc91 6.500 Kč 13.2.2020 10:02:03.032871
410694da 6.200 Kč 13.2.2020 10:01:48.817278
b4e0019a 6.150 Kč 13.2.2020 10:01:43.464383
5e28dc91 6.100 Kč 13.2.2020 10:01:36.315121
b66f4641 5.400 Kč 13.2.2020 10:01:27.761944
410694da 5.350 Kč 13.2.2020 10:01:20.512358
4f570d78 5.300 Kč 13.2.2020 10:01:13.834090
b4e0019a 5.250 Kč 13.2.2020 10:01:06.407390
4f570d78 5.200 Kč 13.2.2020 10:00:50.845898
410694da 5.150 Kč 13.2.2020 10:00:34.690232
4f570d78 5.100 Kč 13.2.2020 10:00:29.498517
410694da 5.050 Kč 13.2.2020 10:00:20.459082
2ebb109d 5.000 Kč 13.2.2020 10:00:09.710883

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 3509/15-169
Začátek dražby13.02.2020 10:00
Konec dražby13.02.2020 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání5.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)15.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u
České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1503509169, a s uvedením
specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje
připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 6.2.2020 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace