Návěs valníkový KRONE SD MEGA LINER - DPH lze odečíst

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 095EX76/19-206
Nejnižší podání 85.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 8

Nejvyšší podání

a9f169e7
181.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
a9f169e7 181.000 Kč 21.1.2020 14:14:01.072943
1e53f608 179.000 Kč 21.1.2020 14:13:49.652975
a9f169e7 178.000 Kč 21.1.2020 14:08:56.156467
1e53f608 177.000 Kč 21.1.2020 14:07:47.303565
a9f169e7 176.000 Kč 21.1.2020 14:03:26.597100
1e53f608 171.000 Kč 21.1.2020 14:02:42.564275
a9f169e7 170.000 Kč 21.1.2020 13:58:50.652430
1e53f608 165.000 Kč 21.1.2020 13:57:32.125515
a9f169e7 164.000 Kč 21.1.2020 13:53:00.162407
1e53f608 159.000 Kč 21.1.2020 13:52:48.489391
a9f169e7 158.000 Kč 21.1.2020 13:48:24.897203
1e53f608 153.000 Kč 21.1.2020 13:47:34.353923
a9f169e7 152.000 Kč 21.1.2020 13:43:32.983618
1e53f608 147.000 Kč 21.1.2020 13:42:58.382913
a9f169e7 146.000 Kč 21.1.2020 13:39:46.580512
6e93b8e0 136.000 Kč 21.1.2020 13:39:03.519466
a9f169e7 135.000 Kč 21.1.2020 13:38:41.343590
6e93b8e0 130.000 Kč 21.1.2020 13:36:51.557507
a9f169e7 129.000 Kč 21.1.2020 13:36:33.739181
6e93b8e0 119.000 Kč 21.1.2020 13:36:04.982421
a9f169e7 118.000 Kč 21.1.2020 13:35:56.104187
6e93b8e0 113.000 Kč 21.1.2020 13:33:42.422627
a9f169e7 112.000 Kč 21.1.2020 13:33:32.379252
6e93b8e0 102.000 Kč 21.1.2020 13:32:45.738691
d96caacb 101.000 Kč 21.1.2020 13:32:39.390283
6e93b8e0 100.000 Kč 21.1.2020 13:32:33.040820
d96caacb 99.000 Kč 21.1.2020 13:32:21.909988
6e93b8e0 98.000 Kč 21.1.2020 13:32:13.952346
d96caacb 97.000 Kč 21.1.2020 13:32:01.720193
6e93b8e0 96.000 Kč 21.1.2020 13:31:46.574050
d96caacb 95.000 Kč 21.1.2020 13:31:12.820103
a9f169e7 94.000 Kč 21.1.2020 13:31:08.162578
d96caacb 92.000 Kč 21.1.2020 13:27:59.510165
a9f169e7 91.000 Kč 21.1.2020 13:27:53.866851
d96caacb 90.000 Kč 21.1.2020 13:22:06.350011
10fcac06 89.000 Kč 21.1.2020 13:21:21.774743
d96caacb 88.000 Kč 21.1.2020 13:17:31.070528
10fcac06 87.000 Kč 21.1.2020 13:17:11.361357
d96caacb 86.000 Kč 21.1.2020 13:00:39.128077
d96caacb 85.000 Kč 21.1.2020 13:00:20.590349

KrajStředočeský kraj
OkresKolín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby095EX76/19-206
Začátek dražby21.01.2020 13:00
Konec dražby21.01.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. Jana Tvrdková
Hornokrčská 650/29, 140 00 Praha - Krč

Kontaktní osoba

Stanislav Tvrdek
telefon: 244 401 817, mobil: 605 277 887
tvrdek@tvrdkova.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 16:00
Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00
Pátek09:00 - 12:00

Nejnižší podání85.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)255.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Návěs valníkový KRONE SD MEGA LINER, rok výroby 2015, barva STŘÍBRNÁ, STK platná do 04/2020.

Chybí kola přední nápravy a víka bočních schránek.

K vozidlu k dispozici osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz).


Informace k odpočtu DPH

Vydražitel si může uplatnit odečet DPH pouze tehdy, je-li povinný registrovaným plátcem DPH v okamžiku přechodu vlastnického práva, tedy okamžikem udělení příklepu. Informace o této možnosti je zpravidla zveřejňována až těsně před samotným začátkem a ověřována před udělením příklepu vydražiteli na konci dražebního jednání.


Termín prohlídky

Prohlídka movitých věcí se koná dne 20.01.2020 v 15:00 hod v průmyslovém areálu na adrese Třídvorská 265, 280 02 Kolín – Kolín V (GPS souřadnice: 50°1'55.268"N, 15°13'12.435"E).


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do zahájení dražebního jednání byla exekutorovi doručena přihláška pohledávky ze smlouvy o úvěru věřitele UniCredit Leasing CZ, a.s., IČ: 15886492, Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4, který vyčíslil svou pohledávku ke dni konání dražby částkou 154 039,55 Kč. Pohledávka věřitele je zajištěna zajišťovacím převodem práva, pro pořadí je rozhodný den vzniku zajištění 31.8.2015.

Oprávněný, přihlášený věřitel povinného a povinný mohou do 15 kalendářních dnů ode dne konání dražby popřít přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše a pořadí. Návrh, kterým je popírána přihlášená pohledávka, musí splňovat náležitosti ustanovení § 42 o.s.ř. O popřených pohledávkách bude rozhodnuto v rozvrhovém usnesení, jestliže lze o nich rozhodnout bez provádění důkazů. Účastníky, o jejichž námitkách takto nebude moci být rozhodnuto, soudní exekutor vyzve, aby do 30 kalendářních dnů podali návrh dle ustanovení § 267a odst. 1 o.s.ř. 


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Třídvorská 265, Kolín, okres Kolín, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace