Motocykl Yamaha WR 450 F CJ - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 25323/13-225
Nejnižší podání 25.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 112

Nejvyšší podání

0f670a20
65.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
0f670a20 65.000 Kč 27.2.2020 10:36:11.939004
691911a2 64.800 Kč 27.2.2020 10:36:01.571642
0f670a20 64.600 Kč 27.2.2020 10:35:46.953913
691911a2 64.400 Kč 27.2.2020 10:35:40.663657
0f670a20 64.200 Kč 27.2.2020 10:35:27.233828
691911a2 64.000 Kč 27.2.2020 10:35:16.887042
0f670a20 63.800 Kč 27.2.2020 10:31:44.849914
691911a2 63.600 Kč 27.2.2020 10:31:13.731000
0f670a20 63.400 Kč 27.2.2020 10:30:35.450352
691911a2 63.200 Kč 27.2.2020 10:30:28.603683
3ee9d7a4 63.000 Kč 27.2.2020 10:30:19.770735
0f670a20 62.600 Kč 27.2.2020 10:30:05.962482
3ee9d7a4 62.400 Kč 27.2.2020 10:29:57.294857
0f670a20 62.200 Kč 27.2.2020 10:29:45.591225
3ee9d7a4 62.000 Kč 27.2.2020 10:28:28.775229
691911a2 61.800 Kč 27.2.2020 10:26:01.688213
0f670a20 61.600 Kč 27.2.2020 10:25:50.653984
691911a2 61.400 Kč 27.2.2020 10:25:30.395701
3ee9d7a4 61.200 Kč 27.2.2020 10:25:16.751264
691911a2 61.000 Kč 27.2.2020 10:24:49.809102
3ee9d7a4 60.800 Kč 27.2.2020 10:24:23.227080
691911a2 60.400 Kč 27.2.2020 10:22:30.430551
9aac58f7 60.200 Kč 27.2.2020 10:17:42.625189
3ee9d7a4 60.000 Kč 27.2.2020 10:08:33.501859
ff630692 57.600 Kč 27.2.2020 10:08:18.030213
24fdaba1 57.400 Kč 27.2.2020 10:07:47.297895
4eed75e9 57.200 Kč 27.2.2020 10:07:39.815221
3ee9d7a4 57.000 Kč 27.2.2020 10:06:04.747563
77ca7f62 55.000 Kč 27.2.2020 10:05:51.014262
4eed75e9 54.800 Kč 27.2.2020 10:05:44.085563
77ca7f62 54.600 Kč 27.2.2020 10:05:31.078469
4eed75e9 54.400 Kč 27.2.2020 10:05:23.644327
0f670a20 54.200 Kč 27.2.2020 10:05:15.301590
4eed75e9 54.000 Kč 27.2.2020 10:05:04.319483
77ca7f62 53.800 Kč 27.2.2020 10:04:56.534967
4eed75e9 53.600 Kč 27.2.2020 10:04:45.243794
24fdaba1 53.400 Kč 27.2.2020 10:04:21.530882
691911a2 50.400 Kč 27.2.2020 10:04:08.345446
24fdaba1 48.400 Kč 27.2.2020 10:04:00.058986
691911a2 45.400 Kč 27.2.2020 10:03:53.097305
d88f6148 43.400 Kč 27.2.2020 10:03:46.317609
4c9a35db 43.200 Kč 27.2.2020 10:03:40.880265
e14dd05f 43.000 Kč 27.2.2020 10:03:37.010808
d88f6148 42.000 Kč 27.2.2020 10:03:32.486350
4eed75e9 41.800 Kč 27.2.2020 10:03:27.442274
4c9a35db 41.600 Kč 27.2.2020 10:03:24.060154
77ca7f62 41.400 Kč 27.2.2020 10:03:19.008369
e14dd05f 41.200 Kč 27.2.2020 10:03:15.645313
691911a2 40.200 Kč 27.2.2020 10:03:05.546971
4c9a35db 40.000 Kč 27.2.2020 10:03:00.977395
15d66410 39.800 Kč 27.2.2020 10:02:54.981385
691911a2 39.600 Kč 27.2.2020 10:02:51.488129
77ca7f62 37.600 Kč 27.2.2020 10:02:44.824716
f9c1d5e8 37.400 Kč 27.2.2020 10:02:37.451286
77ca7f62 37.200 Kč 27.2.2020 10:02:28.064908
4c9a35db 36.200 Kč 27.2.2020 10:02:22.894636
4310b488 36.000 Kč 27.2.2020 10:02:16.570698
77ca7f62 35.000 Kč 27.2.2020 10:02:09.831309
691911a2 34.000 Kč 27.2.2020 10:02:04.944534
1665c42a 33.000 Kč 27.2.2020 10:01:57.392127
f9c1d5e8 32.600 Kč 27.2.2020 10:01:52.914409
77ca7f62 31.600 Kč 27.2.2020 10:01:46.788203
f9c1d5e8 30.600 Kč 27.2.2020 10:01:41.416137
f45a991f 30.400 Kč 27.2.2020 10:01:36.110106
f9c1d5e8 30.200 Kč 27.2.2020 10:01:26.905317
1665c42a 30.000 Kč 27.2.2020 10:01:21.654108
f9c1d5e8 29.800 Kč 27.2.2020 10:01:16.247702
93e49049 28.800 Kč 27.2.2020 10:01:13.688573
691911a2 28.600 Kč 27.2.2020 10:01:07.401367
f9c1d5e8 27.600 Kč 27.2.2020 10:01:00.247659
e14dd05f 27.400 Kč 27.2.2020 10:00:54.135467
1665c42a 26.400 Kč 27.2.2020 10:00:41.913105
691911a2 26.200 Kč 27.2.2020 10:00:33.575719
e14dd05f 26.000 Kč 27.2.2020 10:00:30.846631
fe8431b7 25.800 Kč 27.2.2020 10:00:25.336362
a53aa302 25.600 Kč 27.2.2020 10:00:17.663715
4eed75e9 25.400 Kč 27.2.2020 10:00:12.961363
6ddc0817 25.200 Kč 27.2.2020 10:00:08.251029
8a43bd19 25.000 Kč 27.2.2020 10:00:03.466133

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 25323/13-225
Začátek dražby27.02.2020 10:00
Konec dražby27.02.2020 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání25.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)75.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1325323225, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 20.2.2020 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace