podíl o velikosti 1/4 na pozemcích v obci Zlín - Mladcová

Do začátku dražby zbývá: 25 dnů 10 hodin 22 minut 53 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 60/2019
Nejnižší podání 390.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajZlínský kraj
OkresZlín
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 60/2019
Začátek dražby19.02.2020 10:30
Konec dražby19.02.2020 11:00

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání390.000 Kč
Cena předmětu dražby585.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol602019
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Pozemky jsou užívány jako - lesní pozemek, trvalý travní porost, orná půda, ostatní komunikace, ostatní plocha, jiná plocha, ostatní plocha, o rozloze celkem 53.731 m2. Dle územního plánu je pozemek regulován jako – les, plochy zemědělské, plochy smíšené nezastavěného území, plochy krajinné zeleně, plochy technické infrastruktury a plochy rodinné rekreace – zahrádkářská osada.

Pro potřeby ocenění byly pozemky rozděleny do dvou skupin:

1. pozemky – plochy rodinné rekreace – zahrádkářská osada – pozemky parc. č. 500/37 a 500/44 o rozloze 3 366 m2. Pozemky jsou oploceny a jsou mírně svažité. Nemovitosti nebyly zpřístupněny, dle dostupných dat se na nich nacházejí pravděpodobně 3 zahrádkářské chatky.

2. pozemky – soubor pozemků - les, orná půda, trvalý travní porost, ostatní plocha, jiná plocha, ostatní plocha, ostatní komunikace, plochy smíšené nezastavěného území – pozemky parc. č. 119/5 – les, v ÚP les, rozloha 4560 m2, 119/6 – les, v ÚP les, rozloha 3867 m2, 150/4 – ostatní plocha, jiná plocha, v ÚP plochy technické infrastruktury, rozloha 2280 m2, 228/11 – orná půda, v ÚP plocha zemědělská, rozloha 3585 m2, 243/1 – trvalý travní porost, v ÚP plocha krajinné zeleně, plocha smíšená nezastavěného území, rozloha 2395 m2, 243/2 – les, v ÚP les, rozloha 610 m2, 244/2 – orná půda, v ÚP plocha smíšená nezastavěného území, rozloha 5364 m2, 343/8 – ostatní komunikace, ostatní plocha, v ÚP plocha zemědělská, rozloha 1351 m2, 343/11 – trvalý travní porost, v ÚP plocha zemědělská, rozloha 1442 m2, 343/14 – orná půda, v ÚP plocha zemědělská, rozloha 9399 m2, 470 – les, v ÚP les a plochy technické infrastruktury, rozloha 11 780 m2, 500/24 – orná půda, v ÚP plocha zemědělská, rozloha 3632 m2, 500/59 – ostatní plocha ostatní komunikace, v ÚP plochy zemědělské, rozloha 80 m2, 605/15 – ostatní komunikace, ostatní plocha, rozloha 20 m2, celková rozloha 50 365 m2. Na pozemcích se nachází trvalé porosty - buk, borovice, habr, dub, lípa, stáří 25 - 90 let a nejsou oploceny. Pozemky jsou mírně svažité a svažité. K pozemkům lze přijet bez problému po zpevněné a nezpevněné lesní obecní cestě.

Pozemky jsou rozmístěny v severní části obce a charakter okolí odpovídá rezidenčně - rekreační zóně. Dostupnost obchodů je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V místě je kompletní soustava základních, středních i vysokých škol včetně specializovaných zařízení a v místě je kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí pozemku je kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití, je zde kompletní sestava úřadů a v obci je pobočka České pošty.

Pozemky se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Lokalita se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodní.Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 10.2.2020 v 10:00 hodin
2. termín dne 11.2.2020 v 10:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje v kanceláři dražebníka, to je v kanceláři společnosti Dražby.net s.r.o., se sídlem v Olomouci, ulice Sokolská čp. 584/11, PSČ 779 00 ( 1. poschodí).
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Radek Balajka, bytem Stará cesta 68, Štípa, 76314 Zlín. Soňa Kasíková, bytem Tlumačovská 2766/26a, Stodůlky, 15500 Praha 5. Alexandra Macourková, bytem náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 15000 Praha 5.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Radek Balajka, bytem Stará cesta 68, Štípa, 76314 Zlín. Soňa Kasíková, bytem Tlumačovská 2766/26a, Stodůlky, 15500 Praha 5. Alexandra Macourková, bytem náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 15000 Praha 5.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Mladcová, Zlín, okres Zlín, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace