podíl o velikosti 1/4 na pozemcích v obci Zlín - Mladcová

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 60/2019
Nejnižší podání 390.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

d731f20f
645.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
d731f20f 645.000 Kč 19.2.2020 11:16:52.825137
a715b341 640.000 Kč 19.2.2020 11:16:41.308930
d731f20f 635.000 Kč 19.2.2020 11:16:03.141914
a715b341 630.000 Kč 19.2.2020 11:15:53.979926
d731f20f 625.000 Kč 19.2.2020 11:12:36.925521
a715b341 620.000 Kč 19.2.2020 11:12:28.930278
d731f20f 615.000 Kč 19.2.2020 11:11:50.499825
a715b341 610.000 Kč 19.2.2020 11:11:42.669972
d731f20f 605.000 Kč 19.2.2020 11:11:09.699730
a715b341 600.000 Kč 19.2.2020 11:11:02.149981
d731f20f 595.000 Kč 19.2.2020 11:10:23.134076
a715b341 590.000 Kč 19.2.2020 11:10:15.630058
d731f20f 585.000 Kč 19.2.2020 11:09:33.873144
a715b341 580.000 Kč 19.2.2020 11:09:21.546257
d731f20f 575.000 Kč 19.2.2020 11:09:15.674812
a715b341 570.000 Kč 19.2.2020 11:09:08.578155
d731f20f 565.000 Kč 19.2.2020 11:08:42.680645
a715b341 560.000 Kč 19.2.2020 11:08:33.537653
d731f20f 555.000 Kč 19.2.2020 11:08:28.370599
a715b341 550.000 Kč 19.2.2020 11:08:11.190686
d731f20f 545.000 Kč 19.2.2020 11:07:41.044424
a715b341 540.000 Kč 19.2.2020 11:07:33.753155
d731f20f 535.000 Kč 19.2.2020 11:07:16.355132
a715b341 530.000 Kč 19.2.2020 11:07:09.674262
d731f20f 525.000 Kč 19.2.2020 11:06:56.591458
a715b341 520.000 Kč 19.2.2020 11:06:50.333530
d731f20f 515.000 Kč 19.2.2020 11:06:45.553886
a715b341 510.000 Kč 19.2.2020 11:06:38.424155
d731f20f 505.000 Kč 19.2.2020 11:06:34.489808
a715b341 500.000 Kč 19.2.2020 11:06:28.236108
d731f20f 495.000 Kč 19.2.2020 11:06:23.891090
a715b341 490.000 Kč 19.2.2020 11:06:17.342674
d731f20f 485.000 Kč 19.2.2020 11:06:11.441933
a715b341 480.000 Kč 19.2.2020 11:06:02.153115
d731f20f 475.000 Kč 19.2.2020 11:05:34.839179
a715b341 470.000 Kč 19.2.2020 11:05:27.916012
d731f20f 465.000 Kč 19.2.2020 11:04:53.443811
a715b341 460.000 Kč 19.2.2020 11:04:46.796191
d731f20f 455.000 Kč 19.2.2020 11:04:42.162072
a715b341 450.000 Kč 19.2.2020 11:04:32.916658
d731f20f 445.000 Kč 19.2.2020 11:04:27.882675
a715b341 440.000 Kč 19.2.2020 11:02:45.777322
d731f20f 435.000 Kč 19.2.2020 11:02:41.713699
a715b341 430.000 Kč 19.2.2020 11:01:31.525994
d731f20f 425.000 Kč 19.2.2020 11:01:24.750667
a715b341 420.000 Kč 19.2.2020 11:00:14.264577
d731f20f 415.000 Kč 19.2.2020 10:59:24.100424
a715b341 410.000 Kč 19.2.2020 10:57:52.106212
d731f20f 405.000 Kč 19.2.2020 10:57:31.174628
a715b341 400.000 Kč 19.2.2020 10:56:41.297010
d731f20f 395.000 Kč 19.2.2020 10:56:16.330919
a715b341 390.000 Kč 19.2.2020 10:52:21.143838

KrajZlínský kraj
OkresZlín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 60/2019
Začátek dražby19.02.2020 10:30
Konec dražby19.02.2020 11:00

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání390.000 Kč
Cena předmětu dražby585.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol602019
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Pozemky jsou užívány jako - lesní pozemek, trvalý travní porost, orná půda, ostatní komunikace, ostatní plocha, jiná plocha, ostatní plocha, o rozloze celkem 53.731 m2. Dle územního plánu je pozemek regulován jako – les, plochy zemědělské, plochy smíšené nezastavěného území, plochy krajinné zeleně, plochy technické infrastruktury a plochy rodinné rekreace – zahrádkářská osada.

Pro potřeby ocenění byly pozemky rozděleny do dvou skupin:

1. pozemky – plochy rodinné rekreace – zahrádkářská osada – pozemky parc. č. 500/37 a 500/44 o rozloze 3 366 m2. Pozemky jsou oploceny a jsou mírně svažité. Nemovitosti nebyly zpřístupněny, dle dostupných dat se na nich nacházejí pravděpodobně 3 zahrádkářské chatky.

2. pozemky – soubor pozemků - les, orná půda, trvalý travní porost, ostatní plocha, jiná plocha, ostatní plocha, ostatní komunikace, plochy smíšené nezastavěného území – pozemky parc. č. 119/5 – les, v ÚP les, rozloha 4560 m2, 119/6 – les, v ÚP les, rozloha 3867 m2, 150/4 – ostatní plocha, jiná plocha, v ÚP plochy technické infrastruktury, rozloha 2280 m2, 228/11 – orná půda, v ÚP plocha zemědělská, rozloha 3585 m2, 243/1 – trvalý travní porost, v ÚP plocha krajinné zeleně, plocha smíšená nezastavěného území, rozloha 2395 m2, 243/2 – les, v ÚP les, rozloha 610 m2, 244/2 – orná půda, v ÚP plocha smíšená nezastavěného území, rozloha 5364 m2, 343/8 – ostatní komunikace, ostatní plocha, v ÚP plocha zemědělská, rozloha 1351 m2, 343/11 – trvalý travní porost, v ÚP plocha zemědělská, rozloha 1442 m2, 343/14 – orná půda, v ÚP plocha zemědělská, rozloha 9399 m2, 470 – les, v ÚP les a plochy technické infrastruktury, rozloha 11 780 m2, 500/24 – orná půda, v ÚP plocha zemědělská, rozloha 3632 m2, 500/59 – ostatní plocha ostatní komunikace, v ÚP plochy zemědělské, rozloha 80 m2, 605/15 – ostatní komunikace, ostatní plocha, rozloha 20 m2, celková rozloha 50 365 m2. Na pozemcích se nachází trvalé porosty - buk, borovice, habr, dub, lípa, stáří 25 - 90 let a nejsou oploceny. Pozemky jsou mírně svažité a svažité. K pozemkům lze přijet bez problému po zpevněné a nezpevněné lesní obecní cestě.

Pozemky jsou rozmístěny v severní části obce a charakter okolí odpovídá rezidenčně - rekreační zóně. Dostupnost obchodů je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V místě je kompletní soustava základních, středních i vysokých škol včetně specializovaných zařízení a v místě je kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí pozemku je kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití, je zde kompletní sestava úřadů a v obci je pobočka České pošty.

Pozemky se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Lokalita se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodní.Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 10.2.2020 v 10:00 hodin
2. termín dne 11.2.2020 v 10:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje v kanceláři dražebníka, to je v kanceláři společnosti Dražby.net s.r.o., se sídlem v Olomouci, ulice Sokolská čp. 584/11, PSČ 779 00 ( 1. poschodí).
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Radek Balajka, bytem Stará cesta 68, Štípa, 76314 Zlín. Soňa Kasíková, bytem Tlumačovská 2766/26a, Stodůlky, 15500 Praha 5. Alexandra Macourková, bytem náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 15000 Praha 5.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Radek Balajka, bytem Stará cesta 68, Štípa, 76314 Zlín. Soňa Kasíková, bytem Tlumačovská 2766/26a, Stodůlky, 15500 Praha 5. Alexandra Macourková, bytem náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 15000 Praha 5.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Mladcová, Zlín, okres Zlín, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace