Byt 2+1 v Roudnici nad Labem

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 1407/18-112
Nejnižší podání 860.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 23

Nejvyšší podání

daf880d5
1.710.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
daf880d5 1.710.000 Kč 18.2.2020 14:25:28.528474
156d102c 1.700.000 Kč 18.2.2020 14:25:15.901169
daf880d5 1.690.000 Kč 18.2.2020 14:21:02.526760
156d102c 1.680.000 Kč 18.2.2020 14:20:57.051155
daf880d5 1.670.000 Kč 18.2.2020 14:19:30.293790
156d102c 1.660.000 Kč 18.2.2020 14:19:23.959653
daf880d5 1.650.000 Kč 18.2.2020 14:19:03.446858
156d102c 1.640.000 Kč 18.2.2020 14:18:59.441731
daf880d5 1.630.000 Kč 18.2.2020 14:18:54.105190
156d102c 1.620.000 Kč 18.2.2020 14:18:47.287365
daf880d5 1.610.000 Kč 18.2.2020 14:17:37.880442
156d102c 1.600.000 Kč 18.2.2020 14:13:00.348587
02e2a2e5 1.570.000 Kč 18.2.2020 14:10:59.115426
faef3dc5 1.560.000 Kč 18.2.2020 14:09:50.597180
156d102c 1.550.000 Kč 18.2.2020 14:09:36.940769
faef3dc5 1.520.000 Kč 18.2.2020 14:09:17.328432
0fbdd1dd 1.510.000 Kč 18.2.2020 14:09:09.522327
156d102c 1.500.000 Kč 18.2.2020 14:05:01.157867
0fbdd1dd 1.490.000 Kč 18.2.2020 14:04:49.625507
d87c32a1 1.480.000 Kč 18.2.2020 14:04:31.155402
ed46986d 1.470.000 Kč 18.2.2020 14:01:09.912170
faef3dc5 1.460.000 Kč 18.2.2020 14:00:39.162609
0fbdd1dd 1.450.000 Kč 18.2.2020 14:00:31.979803
ed46986d 1.440.000 Kč 18.2.2020 14:00:26.196256
faef3dc5 1.430.000 Kč 18.2.2020 13:59:57.576917
ed46986d 1.420.000 Kč 18.2.2020 13:59:53.148303
faef3dc5 1.410.000 Kč 18.2.2020 13:59:28.124107
ed46986d 1.400.000 Kč 18.2.2020 13:59:22.588461
faef3dc5 1.390.000 Kč 18.2.2020 13:59:04.204643
ed46986d 1.380.000 Kč 18.2.2020 13:58:25.047506
faef3dc5 1.360.000 Kč 18.2.2020 13:57:30.273597
d87c32a1 1.350.000 Kč 18.2.2020 13:57:21.350773
156d102c 1.320.000 Kč 18.2.2020 13:56:35.236143
ac50efe5 1.310.000 Kč 18.2.2020 13:53:32.376704
0fbdd1dd 1.300.000 Kč 18.2.2020 13:51:56.004304
d87c32a1 1.290.000 Kč 18.2.2020 13:51:14.837099
ac50efe5 1.280.000 Kč 18.2.2020 13:49:24.992686
7a453b6c 1.270.000 Kč 18.2.2020 13:49:11.236204
d87c32a1 1.260.000 Kč 18.2.2020 13:40:26.365276
0fbdd1dd 1.250.000 Kč 18.2.2020 13:39:18.642722
ac50efe5 1.240.000 Kč 18.2.2020 13:38:27.156085
d87c32a1 1.140.000 Kč 18.2.2020 13:38:03.718766
7a453b6c 1.130.000 Kč 18.2.2020 13:36:33.676754
0fbdd1dd 1.120.000 Kč 18.2.2020 13:36:24.293181
ac50efe5 1.110.000 Kč 18.2.2020 13:35:37.005124
7a453b6c 1.010.000 Kč 18.2.2020 13:35:09.931693
d87c32a1 1.000.000 Kč 18.2.2020 13:34:52.258026
ac50efe5 990.000 Kč 18.2.2020 13:32:11.215121
d87c32a1 890.000 Kč 18.2.2020 13:31:40.114577
ac50efe5 880.000 Kč 18.2.2020 13:31:03.596104
767f0e3b 870.000 Kč 18.2.2020 13:30:28.946663
d87c32a1 860.000 Kč 18.2.2020 13:30:07.816879

KrajÚstecký kraj
OkresLitoměřice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 1407/18-112
Začátek dražby18.02.2020 13:30
Konec dražby18.02.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Miloslava Rídlová
telefon: 910803225,
ridlova@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání860.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.290.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka0755855349/0800
Variabilní symbol140718
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Byt 2+1 nacházející se ve 3. nadzemní podlaží panelového bytového domu, se všemi součástmi a příslušenstvím. (viz znalecký posudek)

(v dražbě 121 EX 1407/18-85 nebyl příklep udělen)


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby přihlásili další věřitelé své pohledávky:

1) Věřitel Okresní správa sociálního zabezpečení Litoměřice, se sídlem Seifertova 2063/3, 412 01 Litoměřice, přihlásil pohledávky v celkové výši 674 974,00 Kč. Pohledávku ve výši 53 162,00 Kč žádá uspokojit ve 4. skupině podle §337c, písm. d) o.s.ř. jako pohledávku zajištěnou soudcovským zástavním právem, s rozhodným datem pro pořadí uspokojení pohledávky 10.4.2012, tj. datum vzniku zástavního práva; pohledávku ve výši 2 000,00 Kč uspokojit ve 4. skupině podle §337c, písm. d) o.s.ř. jako pohledávku zajištěnou zástavním právem z rozhodnutí správního orgánu, s rozhodným datem 4.9.2013, tj. datum vzniku zástavního práva; pohledávku ve výši 47 329,00 Kč uspokojit ve 4. skupině podle §337c, písm. d) o.s.ř. jako pohledávku zajištěnou zástavním právem z rozhodnutí správního orgánu, s rozhodným datem 5.12.2017, tj. datum vzniku zástavního práva; ostatní pohledávky uspokojit v 6. skupině podle §337c, písm. f) o.s.ř. Přihláška doručena 11.4.2019 a doplněna podáním doručeným dne 19.9.2019.


2) Věřitel Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Litoměřicích, se sídlem Masarykova 2000, 412 01 Litoměřice, přihlásil pohledávky v celkové výši 4 652,00 Kč a žádá o jejich uspokojení ve 4. skupině podle §337c, písm. d) o.s.ř. jako pohledávky zajištěné zástavním právem č.j. 2187941/18/2507-80541-50819, s rozhodným datem vzniku zástavního práva tj. 9.10.2018. Přihláška doručena 16.4.2019.


2) Věřitel Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Litoměřicích, se sídlem Masarykova 2000, 412 01 Litoměřice, přihlásil pohledávku ve výši 602,00 Kč a žádá o její uspokojení ve 6 skupině podle §337c, písm. f) o.s.ř., s rozhodným datem 9.9.2019, tj. den doručení přihlášky.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

ulice Hornická 1746, Roudnice nad Labem, okres Litoměřice, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace