id. 1/12 RD Prostějov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 363/18/EK/1
Nejnižší podání 66.667 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

dd58b176
96.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
dd58b176 96.667 Kč 18.3.2020 9:44:59.080245
ffbac9fe 91.667 Kč 18.3.2020 9:43:30.543225
dd58b176 86.667 Kč 18.3.2020 9:42:51.228895
ffbac9fe 81.667 Kč 18.3.2020 9:38:10.683042
dd58b176 76.667 Kč 18.3.2020 9:37:30.208588
ffbac9fe 71.667 Kč 18.3.2020 9:20:20.274321
29d2997d 66.667 Kč 18.3.2020 9:15:07.534387

KrajOlomoucký kraj
OkresProstějov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 363/18/EK/1
Začátek dražby18.03.2020 09:15
Konec dražby18.03.2020 09:45

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 544 508 311,
e.kvapilova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání66.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)100.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota17.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211200131/6800
Variabilní symbol36318
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

id. 1/12 RD Prostějov


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Žeranovská 999/18a, Prostějov, okres Prostějov, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace