3/8 stavby občanské vybavenosti v obci Fryšták, k.ú. Dolní Ves, okres Zlín

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 5224/19-94
Nejnižší podání 290.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajZlínský kraj
OkresZlín
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 5224/19-94
Začátek dražby20.02.2020 13:00
Konec dražby20.02.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání290.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)435.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota45.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1905224094
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící vícepodlažní budovu s půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda objektu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Budova není podsklepená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha je opatřena bleskosvodem. Okna jsou ocelová. Vchodové dveře budovy jsou dřevěné, plné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. K nemovitosti náleží studna. Vodovod a kanalizace se nachází v ulici. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 40/1 stojí stavba občanské vybavenosti bez č.p./č.e. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 732 m2. Na pozemek parc. č. 40/1 navazuje pozemek parc. č. 40/2, který je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 35 m2, pozemek parc. č. 41, který je v katastru nemovitostí veden jako zahrada o celkové výměře 183 m2 a pozemek parc. č. 42, který je v katastru nemovitostí veden jako zahrada o celkové výměře 148 m2. Pozemky společně tvoří jeden funkční celek nepravidelného tvaru. Pozemky jsou rovinaté s drátěným oplocením. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, studna a opěrná zeď. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 22/1, který je ve vlastnickém právu města Fryšták.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy, opěrná zeď a studna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Fryšták, okres Zlín, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace