Automobil Škoda Octavia 1Z 1.9 TDI - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 3448/14-206
Nejnižší podání 25.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 63

Nejvyšší podání

44160e02
60.600 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
44160e02 60.600 Kč 27.2.2020 11:36:04.020330
7c5fe7b3 60.400 Kč 27.2.2020 11:31:57.412309
44160e02 60.200 Kč 27.2.2020 11:31:26.302206
7c5fe7b3 60.000 Kč 27.2.2020 11:27:37.022162
44160e02 59.800 Kč 27.2.2020 11:27:31.451100
7c5fe7b3 59.600 Kč 27.2.2020 11:24:26.629917
44160e02 59.400 Kč 27.2.2020 11:24:17.536456
7c5fe7b3 59.200 Kč 27.2.2020 11:24:06.064025
44160e02 59.000 Kč 27.2.2020 11:23:41.437486
7c5fe7b3 58.800 Kč 27.2.2020 11:20:30.919066
44160e02 58.600 Kč 27.2.2020 11:20:13.814840
7c5fe7b3 58.400 Kč 27.2.2020 11:17:08.583980
44160e02 57.400 Kč 27.2.2020 11:16:14.732813
7c5fe7b3 57.200 Kč 27.2.2020 11:13:18.702234
6bce4ebe 57.000 Kč 27.2.2020 11:11:57.354756
7c5fe7b3 56.800 Kč 27.2.2020 11:09:42.344856
44160e02 55.800 Kč 27.2.2020 11:09:14.186101
7c5fe7b3 55.600 Kč 27.2.2020 11:07:07.560458
6bce4ebe 53.600 Kč 27.2.2020 11:05:53.407287
7c5fe7b3 53.400 Kč 27.2.2020 11:05:18.062743
f607ce2d 53.200 Kč 27.2.2020 11:04:15.388462
7c5fe7b3 53.000 Kč 27.2.2020 11:03:21.206393
6bce4ebe 52.800 Kč 27.2.2020 11:02:39.246204
7c5fe7b3 52.600 Kč 27.2.2020 11:02:25.198524
44160e02 50.600 Kč 27.2.2020 11:01:53.667342
7c5fe7b3 50.400 Kč 27.2.2020 11:00:31.262995
6bce4ebe 50.200 Kč 27.2.2020 10:58:57.584465
7c5fe7b3 50.000 Kč 27.2.2020 10:57:09.633820
44160e02 49.000 Kč 27.2.2020 10:56:11.677524
6bce4ebe 48.800 Kč 27.2.2020 10:44:57.030610
e4684153 48.600 Kč 27.2.2020 10:44:33.443830
6bce4ebe 48.400 Kč 27.2.2020 10:42:01.677188
f607ce2d 48.200 Kč 27.2.2020 10:41:41.255299
6bce4ebe 48.000 Kč 27.2.2020 10:41:30.188465
2d40243a 47.800 Kč 27.2.2020 10:41:13.419273
b9bc9725 47.600 Kč 27.2.2020 10:40:03.529744
9df6a350 47.400 Kč 27.2.2020 10:39:07.230100
2d40243a 45.400 Kč 27.2.2020 10:38:56.962636
9df6a350 45.200 Kč 27.2.2020 10:38:38.230096
2d40243a 40.200 Kč 27.2.2020 10:37:47.102207
23f980ed 40.000 Kč 27.2.2020 10:37:37.581607
ed4d33a6 37.200 Kč 27.2.2020 10:37:17.292737
23f980ed 36.600 Kč 27.2.2020 10:37:10.555505
4c9155d2 36.400 Kč 27.2.2020 10:36:28.816208
f607ce2d 36.200 Kč 27.2.2020 10:35:29.046161
647b10a4 36.000 Kč 27.2.2020 10:34:33.146029
61b5e2d0 35.800 Kč 27.2.2020 10:33:50.851104
6bce4ebe 35.600 Kč 27.2.2020 10:31:08.082335
2d40243a 25.600 Kč 27.2.2020 10:31:01.605942
9df6a350 25.400 Kč 27.2.2020 10:30:55.675314
6bce4ebe 25.200 Kč 27.2.2020 10:30:50.684978
2d40243a 25.000 Kč 27.2.2020 10:30:43.757449

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 3448/14-206
Začátek dražby27.02.2020 10:30
Konec dražby27.02.2020 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání25.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)75.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1403448206, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 20.2.2020 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace