1/2 garáže v obci Luhačovice, okres Zlín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 20213/17-80
Nejnižší podání 50.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 7

Nejvyšší podání

e2b7c0dc
90.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
e2b7c0dc 90.000 Kč 27.2.2020 13:50:38.585518
baa58c72 85.000 Kč 27.2.2020 13:46:00.020765
e2b7c0dc 84.000 Kč 27.2.2020 13:43:56.177080
baa58c72 82.001 Kč 27.2.2020 13:39:13.350554
e2b7c0dc 81.001 Kč 27.2.2020 13:38:23.624052
baa58c72 71.001 Kč 27.2.2020 13:38:16.170243
a5b720b4 70.001 Kč 27.2.2020 13:38:05.225695
baa58c72 68.777 Kč 27.2.2020 13:37:31.260566
e2b7c0dc 67.777 Kč 27.2.2020 13:37:23.064155
baa58c72 66.777 Kč 27.2.2020 13:32:41.140544
a5b720b4 65.777 Kč 27.2.2020 13:32:27.150065
baa58c72 64.345 Kč 27.2.2020 13:31:57.230323
a5b720b4 63.345 Kč 27.2.2020 13:31:50.655021
baa58c72 62.234 Kč 27.2.2020 13:30:34.050156
a5b720b4 61.234 Kč 27.2.2020 13:30:17.118813
baa58c72 60.000 Kč 27.2.2020 13:29:47.760107
e2b7c0dc 59.000 Kč 27.2.2020 13:29:41.938508
baa58c72 58.000 Kč 27.2.2020 13:29:23.749308
a5b720b4 57.000 Kč 27.2.2020 13:29:17.365831
baa58c72 56.000 Kč 27.2.2020 13:23:44.240431
8d0efade 55.000 Kč 27.2.2020 13:23:35.843047
baa58c72 54.000 Kč 27.2.2020 13:23:21.948348
8d0efade 53.000 Kč 27.2.2020 13:23:11.675660
baa58c72 52.000 Kč 27.2.2020 13:03:03.627589
a5b720b4 51.000 Kč 27.2.2020 13:02:32.713813
baa58c72 50.000 Kč 27.2.2020 13:00:15.399726

KrajZlínský kraj
OkresZlín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 20213/17-80
Začátek dražby27.02.2020 13:00
Konec dražby27.02.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání50.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)75.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1720213080
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadovou vnitřní garáž, přízemní, zděnou pravděpodobně z CPP, strop betonový prefabrikovaný s pultovou střechou. Střešní krytina je z rovného plechu, bez dalších úprav. Vnější omítka je břízolitová, vrata dřevěná dvoukřídlová, podlaha je pravděpodobně betonová mazanina, omítky jsou uvažovány standardní vápenné, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu s nátěrem, bez oken. Stavba garáže není pravděpodobně napojena na žádné rozvody IS.
Dle prohlídky objektu z exteriéru se jeví garáž v původním stavu bez provedených zásadnějších rekonstrukcí, které by byly patrné při pohledu z venku. Technický stav objektu je dobrý, resp. odpovídající stáří a patrné absenci zásadnějších oprav nebo modernizací.

Předmětem ocenění je jeden pozemek p.č.St. 932, který je v KN evidován jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je zcela zastavěn objektem garáže bez č.p./č.e. Pozemek je obdélníkového půdorysného tvaru a rovinatého charakteru.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní a předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou: nebyla zjištěna.


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Mlýnská, Luhačovice, okres Zlín, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace