Ovocný sad v k.ú. Sekeřice, okr. Jičín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX18180/14
Nejnižší podání 203.333 Kč
Minimální příhoz 6.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

89f3749a
221.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
89f3749a 221.333 Kč 25.3.2020 13:59:26.088223
13db374f 215.333 Kč 25.3.2020 13:57:55.651628
89f3749a 209.333 Kč 25.3.2020 13:04:55.354055
13db374f 203.333 Kč 25.3.2020 13:00:26.327508

KrajKrálovéhradecký kraj
OkresJičín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX18180/14
Začátek dražby25.03.2020 13:00
Konec dražby25.03.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání203.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)305.000 Kč
Minimální výše příhozu6.000 Kč
Dražební jistota65.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101818014
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je p.č. 233/28 - ovocný sad, vše v k.ú. Sekeřice, obec Sekeřice, okres Jičín, který je situován v zastavěné okrajové části obce a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 319/1 - ostatní plocha, která je ve vlastnictví: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové a přes pozemek p.č. 233/37 - trvalý travní porost, který je ve vlastnictví: Obec Sekeřice, č. p. 8, 50703 Sekeřice. Dle platného územního plánu města (zveřejněného na aktuálních www stránkách města) je pozemek veden v plochách stabilizovaných: „plochy smíšené nezastavěného území - přírodní, zemědělské“.

203EX18180/14 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Sekeřice, okres Jičín, Královéhradecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace