Soubor movitých věcí: Obrazy

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 7737/13-200
Nejnižší podání 1.100 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 7

Nejvyšší podání

bec47bc9
2.600 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
bec47bc9 2.600 Kč 7.4.2020 11:01:40.085116
28a2d8d3 2.300 Kč 7.4.2020 11:00:23.789796
6541ec0f 2.250 Kč 7.4.2020 11:00:03.455971
28a2d8d3 2.150 Kč 7.4.2020 10:59:36.350428
6541ec0f 2.100 Kč 7.4.2020 10:59:19.987872
28a2d8d3 2.000 Kč 7.4.2020 10:54:31.076588
bec47bc9 1.950 Kč 7.4.2020 10:53:09.196850
6541ec0f 1.450 Kč 7.4.2020 10:38:23.071699
c11251c8 1.350 Kč 7.4.2020 10:35:08.781240
657d60cd 1.300 Kč 7.4.2020 10:32:45.972097
c11251c8 1.250 Kč 7.4.2020 10:32:17.231671
6541ec0f 1.200 Kč 7.4.2020 10:30:53.497945
c11251c8 1.100 Kč 7.4.2020 10:30:11.159241

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 7737/13-200
Začátek dražby07.04.2020 10:30
Konec dražby07.04.2020 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.100 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.300 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u
České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1307737200, a s uvedením
specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje
připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 2.4.2020 na pracovišti exekutorského úřadu na adrese Hlinky 510/110, 603 00 Brno, a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřené zajištěním prohlídky movitých věcí – 543 237 149 (Bc. Zuzana Votroubková).


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hlinky 510/110, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace