Soubor movitých věcí: Mince

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 14311/19-162
Nejnižší podání 14.580 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 57

Nejvyšší podání

347e0277
38.100 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
347e0277 38.100 Kč 13.10.2020 10:56:30.047633
2ac763cd 37.900 Kč 13.10.2020 10:55:15.743452
347e0277 37.700 Kč 13.10.2020 10:43:29.434223
efd8be1f 35.200 Kč 13.10.2020 10:42:48.402026
347e0277 33.200 Kč 13.10.2020 10:42:35.217293
42506fb3 33.000 Kč 13.10.2020 10:37:21.218633
347e0277 31.000 Kč 13.10.2020 10:37:15.086125
bd9b74bb 30.800 Kč 13.10.2020 10:36:50.647454
42506fb3 30.600 Kč 13.10.2020 10:36:41.807493
347e0277 30.400 Kč 13.10.2020 10:36:11.592133
42506fb3 30.200 Kč 13.10.2020 10:36:05.285974
1d31698b 30.000 Kč 13.10.2020 10:35:34.753368
347e0277 26.400 Kč 13.10.2020 10:35:13.688952
bd9b74bb 26.200 Kč 13.10.2020 10:34:45.113461
780b1b27 26.000 Kč 13.10.2020 10:34:28.051245
efd8be1f 25.800 Kč 13.10.2020 10:34:20.269300
bd9b74bb 25.600 Kč 13.10.2020 10:32:59.664858
24f8b720 25.400 Kč 13.10.2020 10:31:37.355278
347e0277 20.400 Kč 13.10.2020 10:31:24.295201
24f8b720 20.200 Kč 13.10.2020 10:31:06.895311
88eb196c 20.000 Kč 13.10.2020 10:30:57.797742
24f8b720 19.780 Kč 13.10.2020 10:30:39.628897
88eb196c 14.780 Kč 13.10.2020 10:30:24.558091
24f8b720 14.580 Kč 13.10.2020 10:30:12.207429

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 14311/19-162
Začátek dražby13.10.2020 10:30
Konec dražby13.10.2020 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání14.580 Kč
Výsledná cena (odhadní)43.740 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1914311162, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 22.10.2020 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 8.10.2020 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°3'26.495"N 16°42'23.191"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace