id. 1/24 RD Kojetín, okr. Přerov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 8855/10/EK
Nejnižší podání 13.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

a62128a1
14.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
a62128a1 [priorita 1] 14.333 Kč 31.3.2020 9:55:37.477632
7203a8e7 14.333 Kč 31.3.2020 9:55:28.981473
a62128a1 [priorita 1] 13.333 Kč 31.3.2020 9:51:06.171768
7203a8e7 13.333 Kč 31.3.2020 9:38:25.120533

KrajOlomoucký kraj
OkresPřerov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 8855/10/EK
Začátek dražby31.03.2020 09:30
Konec dražby31.03.2020 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 544 508 311,
e.kvapilova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání13.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)20.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota6.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211175589/6800
Variabilní symbol885510
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

id. 1/24 RD Kojetín, okr. Přerov


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) JUDr. Jitka Wolfová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem Plzeň, Radyňská 9, PSČ: 326 00, ve výši 7.865,- Kč (106 Ex 3915/14, opr. Solidní Finance, uzavřený investiční fond, a.s.), rozhodné datum 30.09.2014 – doručení EZP na KP, 4.skupina.

Přihláška č.l. 69 doručena dne 01.10.2014.

2) Solidní Finance, uzavřený investiční fond, a.s., IČ 29235871, se sídlem Brno, Špitálka 8, PSČ: 60200, zast. Mgr. Radkem Zapletalem, advokátem, ve výši 896,- Kč s přísl., rozhodné datum 31.08.2014 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l.  doručena dne .

3) JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Praha 3, Hradecká 2526/3, PSČ: 130 00, ve výši 7.865,- Kč (132 EX 17968/09, opr. České dráhy, a.s.), rozhodné datum 18.02.2020 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 141 doručena dne 18.02.2020.

4) Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor, Exekutorský úřad Olomouc, se sídlem Olomouc, Dr. Milady Horákové 496/27, PSČ: 779 00, ve výši 11.955,47 Kč (196EX 146/07, opr. JUDr. Marie Cilínková), rozhodné datum 26.08.2010 – doručení EZP na KP, 4.skupina.

Přihláška č.l. 144 doručena dne 24.02.2020.

5) JUDr. Marie Cilínková, nar. 2.3.1943, bytem: Praha 1, Bolzanova 1, PSČ: 110 00, zast. JUDr. Monikou Zoulovou, LL.M., advokátkou, ve výši 84.299,08 Kč, rozhodné datum 22.11.2006 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 151 doručena dne 25.02.2020.

6) Česká republika – Okresní soud Brno-venkov, se sídlem Brno, Polní 39, PSČ: 608 04, ve výši 8.625,- Kč, rozhodné datum 14.05.2014 – doručení EZP na KP (107 EX 276/14, zahájení ex. není doloženo), 4.skupina.

Přihláška č.l. 165 doručena dne 25.02.2020.

7) Finanční úřad pro Olomoucký kraj, se sídlem Olomouc, Lazecká 545/22, PSČ: 779 11, Územní pracoviště v Přerově, se sídlem Přerov, Wurmova 2831/4, PSČ: 750 11, ve výši 700,- Kč, rozhodné datum 27.02.2020 – doručení přihlášky, 6.skupina.

Přihláška č.l. 168 doručena dne 27.02.2020.

8) JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Praha 3, Hradecká 2526/3, PSČ: 130 00, ve výši 7.865,- Kč (132 EX 35669/09, opr. České dráhy, a.s.), rozhodné datum 05.03.2020 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 170 doručena dne 05.03.2020.

9) Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, se sídlem Brno, Cejl 494/25, PSČ: 602 00, ve výši 7.865,- Kč (169EX 1030/13, opr. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR), rozhodné datum 17.03.2020 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 175 doručena dne 17.03.2020.

10) Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 63998530, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ: 186 00, zast. JUDr. Marcelem Marčišinem, advokátem, ve výši 17.699,- Kč, rozhodné datum 23.03.2009 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 178 doručena dne 19.03.2020.

11) ARGEMON INVEST s.r.o., IČ 280 67 592, se sídlem České Budějovice, Dr. Stejskala 113/2, PSČ: 370 01 zast, JUDr. Zdeňkem Drtinou Ph.D., advokátem, ve výši

- 16.664,76 Kč, rozhodné datum 02.04.2014 – zahájení ex.řízení, 4.skupina,

- 4.853,05 Kč, rozhodné datum 02.04.2014 – zahájení ex.řízení, 4.skupina,

- 5.672,43 Kč, rozhodné datum 02.04.2014 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 192 doručena dne 23.03.2020.

12) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ 41197518, se sídlem Praha 3, Orlická 4/2020, PSČ: 130 00, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, ve výši

- 4.984,- Kč s přísl., rozhodné datum 08.04.2013 – doručení EZP na KP (169EX 1030/13-15), 4.skupina,

- 28.760,- Kč, rozhodné datum 24.05.2013 – zahájení ex.řízení, 4.skupina,

- 26.092,- Kč, rozhodné datum 03.02.2017 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 211 doručena dne 24.03.2020.

13) České dráhy, a.s., IČ: 71329277, se sídlem Praha, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, PSČ: 110 00, zast. JUDr. Pavel Novák, advokátem, ve výši 8.140,96 Kč, rozhodné datum 07.12.2007 – zahájení ex.řízení (132 EX 17968/09, převzal Fendrych, původně Potoček), 4.skupina.

Přihláška č.l. 215 doručena dne 26.03.2020.

14) České dráhy, a.s., IČ: 71329277, se sídlem Praha, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, PSČ: 110 00, zast. JUDr. Pavel Novák, advokátem, ve výši 4.683,63 Kč, rozhodné datum 16.11.2007 – zahájení ex.řízení (132 EX 35669/09, převzal Fendrych, původně Potoček), 4.skupina.

Přihláška č.l. 223 doručena dne 26.03.2020.

15) IFIS investiční fond, a.s., IČ: 24316717, se sídlem Brno, Čechyňská 419/14a, PSČ: 602 00, ve výši 7.669,- Kč, rozhodné datum 08.02.2011 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 238 doručena dne 30.03.2020.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo bylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Padlých hrdinů 422, Kojetín, okres Přerov, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace