id. 1/2 pozemku Rybník, okr. Ústí nad Orlicí

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 6696/18/EK
Nejnižší podání 26.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 5

Nejvyšší podání

39274d6c
43.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
39274d6c 43.667 Kč 31.3.2020 10:40:58.958312
91c12e5f 42.667 Kč 31.3.2020 10:40:51.355243
39274d6c 41.667 Kč 31.3.2020 10:36:03.277222
91c12e5f 40.667 Kč 31.3.2020 10:35:55.942164
39274d6c 39.667 Kč 31.3.2020 10:31:04.288216
91c12e5f 38.667 Kč 31.3.2020 10:30:55.765949
39274d6c 37.667 Kč 31.3.2020 10:25:59.047894
91c12e5f 36.667 Kč 31.3.2020 10:25:46.683988
39274d6c 35.667 Kč 31.3.2020 10:20:53.107158
91c12e5f 34.667 Kč 31.3.2020 10:19:52.265281
39274d6c 33.667 Kč 31.3.2020 10:15:30.118861
91c12e5f 32.667 Kč 31.3.2020 10:14:51.013995
39274d6c 31.667 Kč 31.3.2020 10:10:18.961596
91c12e5f 30.667 Kč 31.3.2020 10:07:37.143091
39274d6c 29.667 Kč 31.3.2020 9:48:41.144537
5cb657ef 28.667 Kč 31.3.2020 9:46:14.405739
91c12e5f 27.667 Kč 31.3.2020 9:45:36.606999
5cb657ef 26.667 Kč 31.3.2020 9:45:10.176256

KrajPardubický kraj
OkresÚstí nad Orlicí
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 6696/18/EK
Začátek dražby31.03.2020 09:45
Konec dražby31.03.2020 10:15

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 544 508 311,
e.kvapilova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání26.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)40.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211185541/6800
Variabilní symbol669618
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

id. 1/2 pozemku Rybník, okr. Ústí nad Orlicí


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo bylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Rybník, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace