Lesní pozemek v obci Košice, k.ú. Košice u Soběslavi, okr. Tábor

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 13886/13-208
Nejnižší podání 112.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

42c966b8
112.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
42c966b8 112.000 Kč 26.3.2020 13:00:27.047945

KrajJihočeský kraj
OkresTábor
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 13886/13-208
Začátek dražby26.03.2020 13:00
Konec dražby26.03.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání112.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)168.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota15.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1313886208
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc. č. 1481/1 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek o celkové výměře 10392 m2. Pozemek nemá pravidelný tvar a nachází se při jižním okraji k.ú. Košice u Soběslavi. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1258/1, který je ve vlastnickém právu obce Myslkovice. Na mále části pozemku se dle databáze UHUL nachází porosty smrku a borovice.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., IČ: 24785199, Československé armády 954/7, Hradec Králové, zast. Mgr. Karlem Volfem, advokátem, Jindřicha Plachty 28, Praha, přihlásil dne 18.2.2020 pohledávku ve výši 73.950,93 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. David Koncz, soudní exekutor, Exekutorský úřad Cheb, 26. dubna 10, Cheb, přihlásil dne 19.2.2020 pohledávku ve výši 4.291,87 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Ondřej Svoboda, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 9, Beranových 130, Praha, přihlásil dne 20.2.2020 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Generali Česká pojišťovna a.s., IČ: 45272956, Spálená 75/16, Praha, zast. JUDr. Karlem Volfem, advokátem, náměstí I. P. Pavlova 1785/3, Praha, přihlásil dne  28.2.2020 pohledávku ve výši 8.688,32 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Táboře, Budějovická 2923, Tábor, přihlásil dne 6.3.2020 pohledávku ve výši 7.732,38 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel O2 Czech Republic a.s., IČ: 30193336, Za Brumlovkou 2/266, Praha, přihlásil dne 11.3.2020 pohledávku ve výši 9.416,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 6, Praha, přihlásil dne 24.3.2020 pohledávku ve výši 140.937,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel TRINITY BANK a.s., IČ: 25307835, Senovážné náměstí 1375/19, Praha, přihlásil dne 15.3.2020 pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 1.007.721,37 Kč s příslušenstvím a ve výši 2.051.024,46 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 4.759,41 Kč


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Košice, okres Tábor, Jihočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace