Dražba jiné stavby - garáže v obci Olomouc - Povel

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 150 EX 2048/18-38
Nejnižší podání 786.666 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 9

Nejvyšší podání

f1d197a1
1.380.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f1d197a1 1.380.000 Kč 31.3.2020 9:34:57.011196
4d79fe9e 1.370.000 Kč 31.3.2020 9:34:49.401065
f1d197a1 1.360.000 Kč 31.3.2020 9:34:44.205351
4d79fe9e 1.350.000 Kč 31.3.2020 9:34:35.366259
f1d197a1 1.340.000 Kč 31.3.2020 9:34:28.515337
4d79fe9e 1.330.000 Kč 31.3.2020 9:34:24.284545
f1d197a1 1.320.000 Kč 31.3.2020 9:34:17.356701
4d79fe9e 1.310.000 Kč 31.3.2020 9:33:52.526087
f1d197a1 1.300.000 Kč 31.3.2020 9:33:46.789642
4d79fe9e 1.290.000 Kč 31.3.2020 9:33:41.617308
f1d197a1 1.280.000 Kč 31.3.2020 9:33:34.516986
4d79fe9e 1.270.000 Kč 31.3.2020 9:33:05.351690
f1d197a1 1.260.000 Kč 31.3.2020 9:32:56.973381
4d79fe9e 1.250.000 Kč 31.3.2020 9:32:45.995291
f1d197a1 1.240.000 Kč 31.3.2020 9:32:35.501333
4d79fe9e 1.230.000 Kč 31.3.2020 9:32:15.303523
f1d197a1 1.220.000 Kč 31.3.2020 9:32:05.967051
4d79fe9e 1.210.000 Kč 31.3.2020 9:31:42.782815
f1d197a1 1.200.000 Kč 31.3.2020 9:31:35.401715
4d79fe9e 1.190.000 Kč 31.3.2020 9:30:09.285550
f1d197a1 1.180.000 Kč 31.3.2020 9:29:43.930115
4d79fe9e 1.170.000 Kč 31.3.2020 9:29:16.663375
f1d197a1 1.160.000 Kč 31.3.2020 9:28:59.729693
4d79fe9e 1.150.000 Kč 31.3.2020 9:28:25.465704
f1d197a1 1.140.000 Kč 31.3.2020 9:28:14.102961
4d79fe9e 1.130.000 Kč 31.3.2020 9:27:26.252952
f1d197a1 1.120.000 Kč 31.3.2020 9:27:15.042910
4d79fe9e 1.110.000 Kč 31.3.2020 9:26:47.927724
f1d197a1 1.100.000 Kč 31.3.2020 9:26:30.619518
4d79fe9e 1.090.000 Kč 31.3.2020 9:25:41.865701
f1d197a1 1.080.000 Kč 31.3.2020 9:25:27.492863
4d79fe9e 1.070.000 Kč 31.3.2020 9:25:05.803408
f1d197a1 1.060.000 Kč 31.3.2020 9:24:54.559590
4d79fe9e 1.050.000 Kč 31.3.2020 9:23:35.012095
f1d197a1 1.040.000 Kč 31.3.2020 9:23:23.955113
4d79fe9e 1.030.000 Kč 31.3.2020 9:21:49.122864
f1d197a1 1.020.000 Kč 31.3.2020 9:21:20.008017
4d79fe9e 1.010.000 Kč 31.3.2020 9:20:54.252095
f1d197a1 1.000.000 Kč 31.3.2020 9:20:45.478966
4d79fe9e 990.000 Kč 31.3.2020 9:19:30.953264
f1d197a1 980.000 Kč 31.3.2020 9:19:20.798941
4d79fe9e 970.000 Kč 31.3.2020 9:18:26.404437
f1d197a1 960.000 Kč 31.3.2020 9:18:17.458348
4d79fe9e 950.000 Kč 31.3.2020 9:17:45.157977
f1d197a1 940.000 Kč 31.3.2020 9:17:35.802035
4d79fe9e 930.000 Kč 31.3.2020 9:17:19.148273
f1d197a1 920.000 Kč 31.3.2020 9:17:09.179724
4d79fe9e 910.000 Kč 31.3.2020 9:14:37.119811
f1d197a1 900.000 Kč 31.3.2020 9:14:29.561160
eb94d22e 890.000 Kč 31.3.2020 9:14:14.781701
4d79fe9e 880.000 Kč 31.3.2020 9:13:59.644622
f1d197a1 870.000 Kč 31.3.2020 9:13:51.080816
4d79fe9e 860.000 Kč 31.3.2020 9:13:17.823807
f1d197a1 850.000 Kč 31.3.2020 9:12:39.274276
4b12361c 840.000 Kč 31.3.2020 9:12:28.550432
f1d197a1 826.666 Kč 31.3.2020 9:11:58.285283
d40b03ee 816.666 Kč 31.3.2020 9:11:04.343267
eb94d22e 806.666 Kč 31.3.2020 9:03:34.062067
2e2dd540 796.666 Kč 31.3.2020 9:01:58.720191
f1d197a1 786.666 Kč 31.3.2020 9:00:16.131846

KrajOlomoucký kraj
OkresOlomouc
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby150 EX 2048/18-38
Začátek dražby31.03.2020 09:00
Konec dražby31.03.2020 09:15

Dražebník

Exekutorský úřad Kladno, Kučera Petr, JUDr. Ing.
nám. Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno

Kontaktní osoba

Tereza Bachová
telefon: +420 314 004 554,
tereza.bachova@eukladno.cz

Úřední hodiny

Pondělí10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Úterý10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Středa10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Čtvrtek10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Pátek10:00 - 11:3013:30 - 15:00

Nejnižší podání786.666 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.180.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota80.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-7561840247/0100
Variabilní symbol999204818
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

nemovitá věc se nachází ve statutárním městě Olomouc, části Povel, při ul. Mišákova, poblíž Mateřské školy Olomouc, Husitská. Vzdálenost k zastávce MHD bus „U Botanické zahrady“ je cca 380 m. Okolní zástavbu tvoří objekty hromadného bydlení a komerční nemovitosti. Přístup a příjezd k nemovitým věcem je z pozemku parc.č. 526/1 – pozemek je ve vlastnictví statutárního města Olomouc.

Pozemky jsou ve funkčním celku s jinou stavbou č.p. 535, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se na nich větší části zastavěn stavbou občanské vybavenosti bez čp/če. Na nezastavěné části pozemku se nachází zpevněný povrch.

Pozemky parc.č. st. 867 a 93 jsou oceněny v cenové mapě stavebních pozemků města Olomouc, ve výši 2 200,- Kč/m2. Pozemek parc.č. 320/26 je oceněn ve výši 1 600,- Kč/m2.

Stavba je samostatně stojící, zděné konstrukce, nepodsklepená, přízemní, s plochou střechou. Fasádní omítky jsou vápenné. Znalci nebyla umožněna prohlídka interiéru nemovité věci. Vnitřní omítky znalec předpokládá


Stavba je samostatně stojící, zděné konstrukce, nepodsklepená, přízemní, s plochou střechou. Fasádní omítky jsou vápenné. Znalci nebyla umožněna prohlídka interiéru nemovité věci. Vnitřní omítky znalec předpokládá vápenné, podlahy betonové. Vrata jsou kovová.

Stavba je užívána jako garáž (se třemi garážovými stáními).Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Mgr. Jan Valenta - soudní exekutor, FE Produkt, a.s., JUDr. Marie Sárová - soudní exekutorka, OSSZ Olomouc


Věcná břemena

Nemovitá věc je zatížena věcným břemenem, které nezaniká: Věcné břemeno chůze a jízdy (oprávnění pro pozemek parc.č. st. 868 a 320/5, povinnost k pozemku parc.č. 320/6) - Věcné břemeno umístění a provoz. elektrorozvodného zařízení distribuční soustavy – kabelového vedení NN dle GP č. 762-30/2017, oprávnění pro ČEZ Distribuce, a.s., povinnost k pozemku parc.č. 320/6), 2 x 10.000,- Kč, celkem 20.000,- Kč.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Povel, Olomouc, okres Olomouc, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace