Dražba orné půdy k.ú. Bečváry

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 147 EX 3119/14-78
Nejnižší podání 203.600 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

62659cb4
203.600 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
62659cb4 203.600 Kč 31.3.2020 10:00:07.371683

KrajStředočeský kraj
OkresKolín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby147 EX 3119/14-78
Začátek dražby31.03.2020 10:00
Konec dražby31.03.2020 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 5, JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D.
Malátova 645/18, 150 00 Praha 5, Smíchov

Kontaktní osoba

JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D.
telefon: 234096721,
ondrej.hanak@eupraha5.cz


Nejnižší podání203.600 Kč
Výsledná cena (odhadní)305.400 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2108394653/2700
Variabilní symbol311914
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu orné půdy v obci Bečváry okres Kolín. 


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Soudnímu exekutorovi byla dne 20.2.2020 doručena smlouva o nájmu zemědělských pozemků ze dne 1.1.2008, kde na místě nájemce vystupuje společnost ZAS Bečváry a.s. Soudní exekutor nepřezkoumává platnost nájemních smluv. Další věcná břemena a nájemní práva, která prodejem v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°56'46.11"N 15°5'8.3"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace