Rodinný dům a zahrada - Pudlov Bohumín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 065 EX 3544/17
Nejnižší podání 936.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 8

Nejvyšší podání

fe6e33d9
1.270.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
fe6e33d9 1.270.000 Kč 24.3.2020 11:34:09.938500
59615922 1.260.000 Kč 24.3.2020 11:30:46.154157
fe6e33d9 1.250.000 Kč 24.3.2020 11:25:49.555523
59615922 1.240.000 Kč 24.3.2020 11:21:21.794538
fe6e33d9 1.230.000 Kč 24.3.2020 11:19:27.321810
59615922 1.220.000 Kč 24.3.2020 11:15:03.046276
fe6e33d9 1.210.000 Kč 24.3.2020 11:14:21.531204
59615922 1.200.000 Kč 24.3.2020 11:10:52.165497
fe6e33d9 1.190.000 Kč 24.3.2020 11:06:13.058177
59615922 1.180.000 Kč 24.3.2020 11:01:56.188263
fe6e33d9 1.170.000 Kč 24.3.2020 11:01:11.689821
59615922 1.160.000 Kč 24.3.2020 10:56:44.523347
beeaf60c 1.150.000 Kč 24.3.2020 10:56:24.117002
59615922 1.110.000 Kč 24.3.2020 10:55:15.243302
beeaf60c 1.100.000 Kč 24.3.2020 10:55:03.024441
59615922 1.060.000 Kč 24.3.2020 10:54:27.108883
beeaf60c 1.050.000 Kč 24.3.2020 10:54:20.199861
59615922 1.010.000 Kč 24.3.2020 10:51:23.372760
beeaf60c 1.000.000 Kč 24.3.2020 10:50:52.607328
59615922 990.000 Kč 24.3.2020 10:38:22.033045
beeaf60c 980.000 Kč 24.3.2020 10:37:57.499207
59615922 963.000 Kč 24.3.2020 10:19:43.571127
beeaf60c 953.000 Kč 24.3.2020 10:12:31.415999
fe6e33d9 936.667 Kč 24.3.2020 10:01:36.335068

KrajMoravskoslezský kraj
OkresKarviná
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby065 EX 3544/17
Začátek dražby24.03.2020 10:00
Konec dražby24.03.2020 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Jiří Petruň, JUDr.
K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

Kontaktní osoba

JUDr. Pavla Něvěřilová
telefon: 583301464, mobil: 601553614
neverilova@exekutor-sumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Pátek08:00 - 11:00

Nejnižší podání936.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.405.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka245529199/0300
Variabilní symbol0354417
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

- pozemek parcelní číslo 1158/3, o výměře 109 m2, druh: zastavěná plocha a nádvoří

o součástí je stavba č.p. 337, rod. dům, stojící na pozemku parc. č. 1158/3

- pozemek parcelní číslo 1158/1, o výměře 469 m2, druh: orná půda

vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, pro obec Bohumín, katastrální území Pudlov, okres Karviná, na listu vlastnictví č. 337.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Pudlov, Bohumín, okres Karviná, Moravskoslezský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace