Podíl 1/6 bytu 2+1 - Poštorná

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 065 EX 3433/14
Nejnižší podání 133.333 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

6d57966e
198.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
6d57966e 198.333 Kč 24.3.2020 11:04:33.628648
59a9a3bf 193.333 Kč 24.3.2020 11:00:27.617831
d12bd8e7 188.333 Kč 24.3.2020 11:00:05.157797
59a9a3bf 183.333 Kč 24.3.2020 10:57:47.748939
d12bd8e7 178.333 Kč 24.3.2020 10:57:29.696374
59a9a3bf 173.333 Kč 24.3.2020 10:56:57.282559
d12bd8e7 168.333 Kč 24.3.2020 10:56:46.966379
59a9a3bf 163.333 Kč 24.3.2020 10:53:47.515411
d12bd8e7 158.333 Kč 24.3.2020 10:53:24.926733
59a9a3bf 153.333 Kč 24.3.2020 10:51:34.788831
d12bd8e7 148.333 Kč 24.3.2020 10:51:22.594515
59a9a3bf 143.333 Kč 24.3.2020 10:38:10.786483
d12bd8e7 138.333 Kč 24.3.2020 10:37:49.485880
59a9a3bf 133.333 Kč 24.3.2020 10:06:34.304835

KrajJihomoravský kraj
OkresBřeclav
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby065 EX 3433/14
Začátek dražby24.03.2020 10:00
Konec dražby24.03.2020 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Jiří Petruň, JUDr.
K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

Kontaktní osoba

JUDr. Pavla Něvěřilová
telefon: 583301464, mobil: 601553614
neverilova@exekutor-sumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Pátek08:00 - 11:00

Nejnižší podání133.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)200.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota60.000 Kč
Bankovní účet dražebníka245529199/0300
Variabilní symbol0343314
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

- bytová jednotka, č.p./č. jednotky 804/6, byt. z.,

- včetně souvisejícího podílu ve výši 5890/97460 na společných částech domu a pozemků,

- vymezeno v:

o budova Město, č.p. 804, byt. dům, LV 4450, na pozemku parc. č. 1742

o pozemek parc. č. 1742, o výměře 396 m2, druh: zastavěná plocha a nádvoří

o pozemek parc. č. 1735/8, o výměře 78 m2, druh: ostatní plocha - jiná plocha

o pozemek parc. č. 1735/10, o výměře 78 m2, druh: ostatní plocha - zeleň

vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, pro obec Břeclav, katastrální území Poštorná, okres Břeclav, na listech vlastnictví č. 4451, č. 4450 a č. 4458, podíl 1/6.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Poštorná, Břeclav, okres Břeclav, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace