Dražba orné půdy v k.ú. Ivančice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 169EX 1488/19-49
Nejnižší podání 114.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 6

Nejvyšší podání

f5589800
214.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f5589800 214.000 Kč 31.3.2020 11:33:25.962274
3023c4b1 209.000 Kč 31.3.2020 11:31:42.286684
f5589800 204.000 Kč 31.3.2020 11:29:06.704744
3023c4b1 199.000 Kč 31.3.2020 11:28:45.340658
f5589800 194.000 Kč 31.3.2020 11:25:26.812345
3023c4b1 189.000 Kč 31.3.2020 11:24:27.550130
f5589800 184.000 Kč 31.3.2020 11:22:51.588019
3023c4b1 179.000 Kč 31.3.2020 11:20:26.949810
f5589800 174.000 Kč 31.3.2020 11:18:43.363561
3023c4b1 169.000 Kč 31.3.2020 11:10:58.285964
f5589800 164.000 Kč 31.3.2020 11:00:03.065439
3023c4b1 159.000 Kč 31.3.2020 10:59:33.181518
f01b4323 154.000 Kč 31.3.2020 10:54:13.787225
3023c4b1 149.000 Kč 31.3.2020 10:53:09.928471
f5589800 144.000 Kč 31.3.2020 10:45:34.070159
3023c4b1 139.000 Kč 31.3.2020 10:42:16.660603
422681e5 134.000 Kč 31.3.2020 10:35:41.491917
470e2117 129.000 Kč 31.3.2020 10:34:14.446905
3023c4b1 124.000 Kč 31.3.2020 10:33:20.902662
470e2117 119.000 Kč 31.3.2020 10:30:40.256777
3023c4b1 114.000 Kč 31.3.2020 10:30:09.310028

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby169EX 1488/19-49
Začátek dražby31.03.2020 10:30
Konec dražby31.03.2020 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - město, Lucie Valentová, Mgr.
Cejl 494/25, 602 00 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Jakub Vymětalík
telefon: +420 545 214 443, mobil: +420 775 169 136
podatelna@exekutor-brno.eu

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Středa08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání114.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)171.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka246132257/0300
Variabilní symbol1488195555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu a to: - pozemek parcelní číslo 2326, o výměře 3536 m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 2327, o výměře 115 m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 2328, o výměře 2244 m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, pro obec Ivančice, katastrální území Ivančice, na listu vlastnictví č. 2723


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°7'3.7"N 16°23'28.66"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace