Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 lesní pozemek + travní porost v k.ú. Jílové u Děčína

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 10157/10-100
Nejnižší podání 126.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajÚstecký kraj
OkresDěčín
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 10157/10-100
Začátek dražby08.04.2020 10:00
Konec dražby08.04.2020 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání126.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)189.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol1015710
Specifický symbol55 + jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,5 km jihovýchodně od okraje zastavěné části města jílové. Jedná se o soubor sousedících travnatých a lesních pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost a lesní pozemek o výměře 30 302 m2. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené. Na travnatých pozemcích se nacházejí náletové listnaté porosty. Na pozemku parc. č. 2084/5 se nachází listnatý lesní porost (jasan, olše, dub javor) starý cca 101 let. Pozemky jsou svažité k východní straně. V době oceňování byly pozemky částečně využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace